Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół w Drobinie
We wtorek, 22 sierpnia Kierownik Referatu Oświaty, pani Mariola Wróblewska, dyrektor szkoły Waldemar Grodkiewicz i zastępująca go w okresie urlopu zdrowotnego pani Maria Lewandowska zostali przyjęci przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Drobinie.
Pan dyrektor Bogdan Banaszczak oraz wicedyrektorzy, panie Elżbieta Orłowska i Lena Wójcik przekazali informację, że udało się wygospodarować wystarczającą liczbę pomieszczeń dydaktycznych, w których będą realizowane zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.
Dzięki tak wspaniałej postawie i życzliwości drobińskiej Dyrekcji zajęcia odbywać się będą na pierwszej, a nie - jak wcześniej zakładano - na drugiej zmianie. Do dyspozycji uczniów z Rogotwórska wydzielona została jedna szatnia (tzw. boks). Nauczyciele otrzymają pomieszczenie na tymczasowy pokój nauczycielski. Uczniowie objęci dożywianiem będą mogli skorzystać ze szkolnej stołówki. Posiłki wydawane będą przez panie z Rogotwórska. Obydwa oddziały przedszkolne będą realizowały swoje zajęcia w jednej izbie lekcyjnej. Pośród przeznaczonych dla Rogotwórska pomieszczeń dydaktycznych jest sala komputerowa oraz pracownia wyposażona w tablicę interaktywną.
Szczegółowy przydział pomieszczeń dydaktycznych dla poszczególnych klas dokonany zostanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zaplanowanym w Drobinie w dniu 1 września 2017 r.
Dyrekcji Zespołu Szkół w Drobinie, a w szczególności Panu Dyrektorowi Bogdanowi Banaszczakowi, społeczność szkoły w Rogotwórsku przekazuje wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowanie.
 
 
 
Wizyta gości z Kuratorium
W poniedziałek, 21 sierpnia 2017 r. szkołę odwiedzili przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku.
Dyrektor Delegatury Pan Krzysztof Wiśniewski i Zastępca Dyrektora Pani Katarzyna Majewska obejrzeli szkołę i spotkali się z Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin Panem Andrzejem Samorajem.
Tematami spotkania były: informacja o zakresie szkód spowodowanych nawałnicą oraz funkcjonowanie szkoły w okresie prac remontowych.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektor szkoły Waldemar Grodkiewicz i zastępująca go Pani Maria Lewandowska.
 
 
 
Pomoc dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami
18 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Na dodatkową pomoc rząd przeznaczył 5 mln złotych.
Program adresowany jest do dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic.
Klikając w poniższe linki można zapoznać się ze szczegółami tego programu.
Informacje na temat programu dostępne są także na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 
 
Wstępne ustalenia i ważne komunikaty
W piątek 18 sierpnia 2017 r. odbyło się spotkanie, w wyniku którego podjęte zostały ustalenia dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie prac remontowych.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
Pan Andrzej Samoraj oraz Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Płocku Pani Izabela Siwińska. Fot. Renata Mączyńska
Po dokonaniu oceny stanu technicznego budynku panie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podjęły decyzję o wyłączeniu budynku z eksploatacji na czas prowadzenia prac remontowych.
W związku z zaistniałą sytuacją Pan Burmistrz i Kierownik Referatu Oświaty Pani Mariola Wróblewska podejmą rozmowy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Drobinie o czasowym przeniesieniu zajęć do Drobina.
 
Ważne komunikaty
  • Odwołane spotkanie

Pani Aneta Krysińska odwołuje spotkanie z uczniami, które było zaplanowane na poniedziałek, 21 sierpnia. Planowana na dzień 4 września akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego nie odbędzie się.

  • Zebranie Rady Pedagogicznej
Zastępująca dyrektora szkoły Pani Maria Lewandowska zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej w piątek, 25 sierpnia 2017 r. Początek zebrania o godz. 10.00.
Zebranie odbędzie w budynku szkoły. Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność wszystkich nauczycieli na zebraniu Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa.
  • Zebranie rodziców
Na ten sam dzień, piątek 25 sierpnia, zaplanowane jest także zebranie wszystkich rodziców. Początek o godzinie 16.00.
 
 
 
Klęska żywiołowa
W czwartek, 10 sierpnia 2017 r. rano, przez Małachowo, Rogotwórsk, Sokolniki i Dłużniewo przetoczyła się nawałnica, która uszkodziła wiele budynków. Bardzo mocno ucierpiał budynek główny szkoły.
  
Nad pracownią komputerową, biblioteką i częścią korytarza
nie ma dachu. Pod naporem wiatru padła topola rosnąca
wewnątrz placu zabaw niszcząc część ogrodzenia. Fot. W. Grodkiewicz
Uszkodzona jest konstrukcja całego dachu; został on przesunięty na ścianach, o czym świadczą wypięcia rur spustowych z rynien i wygięcia fartuchów pod rynnami.
Przy usuwaniu skutków nawałnicy pracowało kilka zastępów straży pożarnej.
Wszystkim strażakom, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, jak i ochotnikom z jednostek z gminy Drobin należą się słowa wdzięczności i podziękowania.
Szczególne słowa uznania i wielkie podziękowanie trzeba skierować pod adresem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, Pana Andrzeja Samoraja, który osobiście doglądał prac zabezpieczajacych, a co najważniejsze, podejmował trudne decyzje.
Wykonawcy prac remontowych prowadzonych w budynku sali gimnastycznej niezwłocznie przystąpili do działań mających na celu doraźne zabezpieczenie uszkodzonego budynku głównego przed następnymi burzami.
Nie można też zapomnieć o pracownikach Urzędu Miasta i Gminy Drobin, którzy natychmiast rozpoczęli dokumentowanie i szacowanie strat oraz podjęli stosowne działania formalno-prawne.
Do prac porządkowych i zabezpieczających teren włączyli się także wszyscy obecni na miejscu pracownicy szkoły.
Przygotowanie budynku szkolnego do przyjęcia uczniów w nowym roku będzie wymagało niezwykle wielkiego wysiłku.
   
W poniedziałek, 14 sierpnia, skierowana przez Pana Burmistrza
ekipa budowlana przystąpiła do wykonania tymczasowego dachu,
zabezpieczającego pomieszczenia na piętrze przed skutkami
ewentualnych, kolejnych burz i opadów. Fot. W. Grodkiewicz
W piątek, 18 sierpnia, do szkoły przyjadą pracownicy nadzoru budowlanego. Ich ocena zadecyduje o dalszych pracach organizacyjnych i remontowych.
Zdjęcia pokazujące ogrom zniszczeń można oglądać w albumie Klęska żywiołowa.
 
 
 
Cenna pamiątka
W lipcu 2017 r. dyrektorowi szkoły udało się pozyskać cenną pamiątkę związaną Patronem szkoły. W jednym z warszawskich antykwariatów wystawiono do sprzedaży podręcznik akademicki "Podstawy projektowania architektury". Jego autorem jest patron szkoły, profesor architekt Stanisław Marzyński.
Nie byłoby w tym fakcie niczego szczególnego, gdyby nie dedykacja zamieszczona na stronie tytułowej.
"Wielebnym i Drogim Ojcom Jezuitom ze Świętojańskiej w dowód szacunku i wdzięczności za wieloletnią pracę przy odbudowie Starego Miasta /patrz str. 13/ - ale czym byłoby Stare miasto bez Kościoła Najświętszej(?) Matki Bożej Łaskawej!
19. III. 70.                                                             Autor"
Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Stanisław Marzyński brał udział w odbudowie kościoła ojców Jezuitów, całkowicie zniszczonego przez Niemców w 1944 r. Na stronie 13. podręcznika napisał: "Czym byłaby nowa Warszawa bez odbudowanego Starego Miasta!"
"22 sierpnia 1955 r.
W uroczystość ścięcia Jana Chrzciciela w poniedzialek po 13 niedzieli, po Zesłaniu Ducha Św ukończono budowę kopuły głównej kościoła z osadzeniem złoconego krzyża i kuli. (...) Wykonawcą budowy był br. Marcin Malik SI, kierownikiem robót był br. Bronisław Rutkowski SI. Projektantem był prof. inż. Stanisław Marzyński."
Książka przez kilkadziesiąt lat przechowywana była w bibliotece ojców Jezuitów, o czym świadczą: pieczątki, numer dziennika i numer inwentarzowy.
Autentyczność wpisu potwierdzili: pani Monika Buchner, córka Patrona i pan Piotr Marzyński, jego syn.
Więcej zdjęć w albumie Książka Patrona szkoły.
W związku z 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. na stronie szkoły, zamieszczona była specjalna informacja o udziale Patrona i jego rodziny w tym patriotycznym zrywie.