Strona główna arrow Statut Szkoły
Statut Szkoły Drukuj

Image

Statut Szkoły to dokument:

zawierający  postanowienia ogólne dotyczące Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku,
  • informujący o celach i zadaniach szkoły,
  • przedstawiający organa szkoły,
  • zawierający Wewnątrzszkolny System  Oceniania (WSO)
  • opisujący organizację szkoły:
  • o prawa i obowiązki dotyczące uczniów i nauczycieli,
  • nagrody i kary dotyczące uczniów,

Pełny Statut Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania będzie do pobrania po uchwaleniu poprawek uwzględniających przepisy Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.