Strona główna arrow Informacje dla rodziców arrow Przedszkole na dobry początek
Nowy oddział przedszkolny Drukuj

Nowy oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat powstaje w ramach realizacji projektu "Przedszkole na dobry początek".

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priotytet IX, Poddziałanie 9.1.1.

Cele szczegółowe programu:

- wszechstronny, a więc intelektualny, emocjonalno-społeczny i fizyczny rozwój dzieci dokonujący się poprzez zorganizowaną edukację przedszkolną,

- zmniejszanie deficytów rozwojowych i negatywnych zachowań społecznych poprzez profilaktykę i monitoring w formie systematycznych konsultacji specjalistycznych,

- zwiekszanie efektywności pracy nauczycieli dzięki uaktualnionym kompetencjom merytoryczno wychowawczym,

- zwiększanie wpływu wychowawczej funkcji rodziny dzięki wdrożeniu kompleksowego programu aktywizującego współpracę rodziców z placówką przedszkolną.

Rekrutacja:

Do udziału w projekcie uprawnione będą dzieci, których rodzice zgłosili się, wypełnili dokumenty rekrutacyjne i spełnieją wymagane warunki: zameldowane co najmniej jednego rodzica na terecie gminy Drobin, wiek dziecka - ukończony 3 rok życia i nie więcej niż 5 lat.

Ponadto, jeśli liczba dzieci byłaby bardzo duża, pierwszeństwo mają dzieci z rodzin pracujących zawodowo, dzieci z tych samych rodzin (tak żeby rodzice mogli podjąć pracę), dzieci wychowywane przez jednego rodzica, dzieci z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych (wymagana opinia M-GOPS w Drobinie).

Rekrutację poprzedzą spotkania z rodzicami. Najpierw wstępne, informacyjne - indywidualne lub grupowe (rodzice proszeni są o telefon lub wizytę w szkole), nastepnie - w drugiej połowie sierpnia - ze wszystkimi rodzicami, którzy zgłosili swoje dzieci do udziału w programie.

Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin przekazał szkole listę dzieci, które - po spełnieniu podstawowych i dodatkowych kryteriów - mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego powstającego w ramach projektu "Przedszkole na dobry początek".

Aby sprawdzić, czy dziecko znajduje się na tej liście wystarczy kliknąć tutaj.

Założenia organizacyjne w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku:

Do realizacji projektu zostanie oddana sala obecnego oddziału przedszkolnego ("zerówki") znajdująca się w budynku pomocniczym. Sala ta będzie wyposażona (przynajmniej częściowo) w nowe meble: stoliki, krzesła, szafki itp. W projekcie są przewidziane środki na zakup nowego wyposażenia. Funkcjonujacy przy szkole oddział przedszkolny ("zerówka") zostanie przeniesiony do budynku głównego, do izby lekcyjnej nr 6, na parterze. Mała liczba dzieci w "zerówce", w roku szkolnym 2010/2011 pozwala na taką organizację. Do dyspozycji przeszkolaków pozostanie także szatnia i kuchnia z jadalnią znajdująca się obok sali oddziału przedszkolnego. Ponadto w projekcie przewidziane są środki na wyposażenie placu zabaw. Prace przygotowawcze są już rozpoczęte. Nową grupę poprowadzi - jako wychowawca - nowy nauczyciel. Zajęcia dodatkowe (nauka języka, gimnastyka rekreacyjno-kompensacyjna, zajęcia muzyczne i logopedyczne) poprowadzą najprawdopodobniej nauczyciele zatrudnieni w szkole.