Strona g┬│├│wna
Wyprawka szkolna Drukuj

Klikaj┬▒c w poni┬┐szy link mo┬┐na pobra├Ž wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej. Trzeba go wydrukowa├Ž, wype┬│ni├Ž i z┬│o┬┐y├Ž w kancelarii szko┬│y. Wniosek mo┬┐na te┬┐ otrzyma├Ž w szkole.

Uwaga: Rodzice, którzy b├¬d┬▒ ubiegali si├¬ o przyznanie wyprawki szkolnej proszeni s┬▒ o dokumentowanie zakupów za pomoc┬▒ rachunków (trzeba poprosi├Ž sprzedawc├¬ o wystawienie rachunku).

Zgodnie z zarz┬▒dzeniem Burmistrza Miasta i Gmny Drobin wnioski mo┬┐na sk┬│ada├Ž od 25 sierpnia do 10 wrze┬Ânia 2014 r. Do wniosków nale┬┐y do┬│┬▒czy├Ž rachunki potwierdzaj┬▒ce dokonane zakupy.

Wniosek o przyznanie wyprawki w formacie doc.

Pe┬│na tre┬Â├Ž uchwa┬│y Rady Ministrów tutaj: Rz┬▒dowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".