Kamila i Kuba - Konin 2021 Drukuj
W tegorocznych zawodach o Miko┬│ajkowy Puchar Polski Dzieci i M┬│odzie┬┐y w Karate Tsunami, rozegranych 4 grudnia 2021 r. w Starym Mie┬Âcie ko┬│o Konina, wyst┬▒pili Kamila i Jakub Pomianowscy. Kilkaj┬▒c w poni┬┐sze miniaturki mo┬┐na obejrze├Ž filmy z wyst├¬pów rodze├▒stwa.
S³owa serdecznego podziêkowania nale¿± siê rodzicom, pañstwu Monice i Krzysztofowi Pomianowskim, a tak¿e trenerowi, nauczycielowi wychowania fizycznego, panu Marcinowi Gajewskiemu.