Zajêcia fotograficzne Drukuj
Klikaj┬▒c w poni┬┐sze linki mo┬┐na uzyska├Ž dost├¬p do opisów i zdj├¬├Ž wykonanych przez uczniów na zaj├¬ciach graficzno - fotograficznych prowadzonych przez pani┬▒ Emili├¬ Cywi├▒sk┬▒ w ramach realizacji projektu "┬Žladami Pitagorasa". Na pocz┬▒tek zapraszamy do obejrzenia prac ni┬┐ej wymienionych uczniów:

A tak┬┐e albumów powsta┬│ych w ramach tych i innych zaj├¬├Ž oraz indywidualnych zainteresowa├▒ uczniów: