Strona główna arrow Aktualności arrow Aktualności arrow Do kogo może zwrócić się rodzic...
Do kogo może zwrócić się rodzic... Drukuj
"Do kogo może zwrócić się rodzic, jeżeli szkoła nie widzi problemu? Proszę o odpowiedź na stronie szkoły!"
Takie zdania zostały napisane na jednej z ankiet, które wypełniali rodzice w ramach badań prowadzonych przed układaniem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
W ankiecie tej znalazło się jeszcze kilka innych, bardzo cennych uwag.
Jest mi bardzo przykro, że dopiero dzisiaj zabieram głos w tej sprawie. Po prostu dopiero dzisiaj otrzymałem wypełnione przez uczniów i rodziców ankiety. Nie znam dokładnego terminu, w którym wypełnialiście Państwo te ankiety. Przygotowałem ostateczną ich wersję 19 września. W ostatni piątek (13 października) otrzymałem propozycję programu, w której nie było żadnego odniesienia do przeprowadzonych badań. Zażądałem więc i ankiet, i umieszczenia wynikających z nich problemów w przygotowywanym Programie wychowawczo-profilaktycznym.
Bardzo chciałbym odnieść się do uwag przedstawionych w tej właśnie, powtórzę bardzo cennej dla mnie ankiecie. Musiałbym mieć jednak konkretną wiedzę o tym, co nie zostało załatwione przez wychowawcę. 
Postaram się też odpowiedzieć na cytowane powyżej pytanie.
W pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona po jego myśli, to do wyboru ma organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organem prowadzacym szkołę jest Gmina Drobin. W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Referat Oświaty. To do pani Kierownik tego referatu może rodzic kierować swoje uwagi czy skargi. Można zwrócić się także do samego Burmistrza.
Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Ma on do swojej dyspozycji aparat wykonawczy, urząd, który nazywa się Kuratorium Oświaty. W Płocku funkcjonuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie i do tej delegatury rodzic także może kierować swoje skargi i uwagi.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, poznać konkrety tak, by móc podjąć stosowne kroki. Jeśli moje działania nie spełnią oczekiwań, rodzic zawsze może podjąć interwencję "wyżej".
Waldemar Grodkiewicz