Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Sprzątanie Świata

W piątek, 21 września 2018 r. uczniowie wraz z wychowawcami przystąpili do Akcji Sprzątanie Świata. Na przydzielone tereny wyruszyły klasowe ekipy wyposażone w rękawiczki i worki na śmieci.

 

Pracowali wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, a po zakończeniu
sprzątania przystąpili do wykonania okolicznościowych plakatów.
Fot. Karol Giszczak, Michał Szczepański i Jakub Siejka.
Wiecej zdjęć pokazujących przebieg Akcji Sprzątanie Świata znajduje się w albumie Sprzątanie Świata.
 
 
 
Wyjazd do Płocka
W środę, 19 września 2018 r. grupa uczniów z klas szóstej, siódmej i ósmej wyjechała do Płocka. Na początku uczniowie i opiekunowie obejrzeli w kinie Przedwiośnie film pod tytułem "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". 
Film opowiada o wydarzeniach, które wywierają ogromne wrażenie na widzach. Następnie grupa udała się do Muzeum Mazowieckiego, gdzie uczestniczyła w programie edukacyjnym o życiu Józefa Piłsudskiego. Kolejnym punktem programu była zabawa w Parku Trampolin "Adrenalina", gdzie po krótkiej rozgrzewce i zapoznaniu się z regulaminem uczniowie korzystali z wielu ciekawych atrakcji. Intensywne zajecia były fizycznie wyczerpujące. Wycieczkę zakończył posiłek w McDonaldzie.
Zdjęcia z wycieczki wykonane przez panią Idalię Dymek i Błażeja Zmysłowskiego
można obejrzeć w albumie Wyjazd do Płocka.
 
 
 
Sprzątanie Świata
Akcja Sprzątanie Świata na terenie miasta i gminy Drobin zostanie przeprowadzona w piątek 21 września 2018 r. Weźmie w niej udział Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku.
Program dnia jest następujący:
8.30: apel, przedstawienie celu akcji, przekazanie informacji o przydzielonych poszczególnym klasom terenach sprzątania, przekazanie uczniom i nauczycielom worków i rękawiczek,
8.45 - 10.45: wyjście uczniów i nauczycieli w teren, zbieranie śmieci, złożenie worków w wyznaczonym miejscu, po powrocie chwila odpoczynku i posiłek dla dzieci objętych dożywianiem,
11.10 - 11.45: zajęcia w klasach; około pół godziny na wykonanie okolicznościowego plakatu posumowującego akcję,
11.50: apel podsumowujący, podziękowanie i odejście uczniów do domów; w szkole pozostają uczniowie oczekujący na autobus.
  
  
Uczniowie klas pierwszej i drugiej sprzatają teren wewnątrz ogrodzenia.
Klasa trzecia wyjdzie na drogę do Małachowa i pozbiera śmieci z poboczy tej drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do cmentarza.
Uczniowie klas czwartej i piątej pracują na drodze do Małachowa na odcinku od cmentarza do końca gruntów szkolnych. Jeśli starczy czasu to posprzatają pobocza tej drogi do końca asfaltu.
Klasy szósta i siódma zajmą się drogą od szosy do centrum Rogotwórska i terenem w rejonie kościoła.
Klasa ósma pozbiera śmieci wzdłuż drogi do Sokolnik, od remizy do skrzyżowania z drogą odchodzącą w kierunku szosy.
 
 
 
Ważne informacje dla rodziców

Ubezpieczenie dzieci

Skladka na ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 35,- złotych. Składkę tę rodzice osobiście wpłacają do pani Sekretarz Szkoły i podpisują się na dokumencie ubezpieczyciela.

Zebranie

We wtorek, 25 września 2018 r. odbędzie się zebranie rodziców. O godz. 13.00 najważniejsze informacje i komunikaty przekaże rodzicom dyrektor szkoły. Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się przed zebraniem ogólnym lub po nim, a więc o godz. 12.00 lub 14.00. We wtorek, 18 września dzieci otrzymają karteczki z informacją o godzinie zebrania w danej klasie. Podczas zebrań klasowych odbędą się wybory klasowych rad rodziców. Rodzice wybrani do klasowych rad rodziców zbiorą się w środę o godz. 8.30, by wybrać zarząd Rady Rodziców. 

 

 
Podziękowanie tak, nagroda nie
W piątek 8 czerwca 2018 r. dzieci przedszkolne i uczniowie wszystkich klas przystąpili do ogólnopolskiej akcji czytelniczej organizowanej pod hasłem Jak nie czytam, jak czytam.
Uczestnictwo szkoły zostało potwierdzone przez organizatorów akcji. Na szkolną skrzynkę poczty elektronicznej przyszło podziękowanie.
  
Relacja z akcji, zamieszczona w czerwcu na stronie szkoły, tutaj.
 
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W poniedziałek, 3 września 2018 r. miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z ceremonialem uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i wykonaniem hymnu szkoły.
W poczcie sztandarowym wystąpili: chorąży Dominik Wojda i asysta: Natalia Czerwińska i Natalia Peda.
Uczniowie klasy drugiej Maja Wierzbicka i Szymon Giszczak przywitali uczniów, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości słowami okolicznościowego wiersza. Dyrektor szkoły oficjalne przywitał zebranych, przedstawił gości i obecnych na uroczystości nowych nauczycieli: księdza proboszcza Krzysztofa Błaszczaka (będzie uczył religii) oraz panie: Ewelinę Benkie (edukacja wczesnoszkolna) i Bogumiłę Sawicką (matematyka).
Swoje refleksje, ciepłe słowa i życzenia do uczniów, nauczycieli i rodziców skierowali: ksiądz proboszcz Krzysztof Błaszczak i kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pani Mariola Wróblewska. Następnie dyrektor przekazał najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w nowym roku. Korzystając z okazji przypomniał o pracach modernizacyjnych i remontowych prowadzonych podczas wakacji oraz - na ręce przewodniczącej Rady Rodziców, pani Beaty Brzezińskiej - złożył podziękowanie rodzicom, którzy te prace wykonali.
Kolejnym punktem programu było wręczenie aktów awansu zawodowego nauczycielom. Pani Aneta Krysińska otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złożyła stosowne ślubowanie, a pan Marcin Gajewski akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Uroczystość poprowadziła para konferansjerów: Karolina Wojciechowska i Czarek Gawinek, a nad ceremoniałem czuwał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Siejka.
Po uroczystości w sali gimnastycznej uczniowie i rodzice przeszli do budynku głównego, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami klas.
Te i więcej zdjęć wykonanych przez ucznia klasy ósmej Błażeja Zmysłowskiego można obejrzeć w albumie Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
 
 
 
Hołd poległym żołnierzom
W sobotnie popołudnie, 1 września 2018 r. w lesie w Kozłowie, miała miejsce uroczystość upamiętnienia poległych w tym miejscu żołnierzy Września.
W 79. rocznicę wybuchu drugiej wojny swiatowej przy zbiorowej mogile żołnierzy spotkali się przedstawiciele władz, delegacje szkół, organizacji i instytucji z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na początku zebrani obejrzeli specjalny program artystyczny przygotowany przez harcerzy ze szkół w Łęgu Probostwie i w Drobinie. Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki na grobie żołnierzy. Kolejną częścią uroczystości była Msza święta sprawowana w intencji pokoju i w intencji poległych w tym miejscu żołnierzy.
Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
reprezentowała delegacja uczniów: Natalia Czerwińska, Kacper Siejka,
Zuzanna Tomaszewska, Karolina Wojciechowska, Zuzanna Wierzbicka
i Dominik Wojda. Towarzyszyli im: opiekun Samorządu Uczniowskiego
pani Idalia Dymek i dyrektor szkoły. Fot. Waldemar Grodkiewicz
Zdjęcia pokazujące przebieg uroczystości można obejrzeć w albumie Hołd poległym żołnierzom.
 
 
 
Informacje przed 1 września
Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele!
Wzorem ubiegłego roku, wszystkie najważniejsze informacje związane z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły. Jestem przekonany, że taki sposób komunikowania się zdał egzamin w bardzo trudnych warunkach, gdy rok temu organizowaliśmy pracę w użyczonych pomieszczeniach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie. Ufam, że i w tym roku na stronie szkoły każdy znajdzie ineresujące go informacje.
 
W dniu 1 września 2018 r., w 79. rocznicę wybuchu drugiej wojny swiatowej, delegacja Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku weźmie udział w uroczystości przy mogile poległych żołnierzy Września w lesie w Kozłowie. Wyznaczeni do pocztu sztandarowego i do złożenia wiązanki uczniowie zbiorą się przy szkole, skąd o godz. 16.30 odjadą pod opieką pani Idalii Dymek i dyrektora do Kozłowa.
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek, 3 września w sali gimnastycznej. Początek uroczystości tradycyjnie o godz. 9.00.
 
Zajęcia lekcyjne - tak, jak w poprzednich latach - będą rozpoczynały się o godz. 8.30. Czas lekcji i przerw dostępny jest na stronie szkoły. Dla ułatwienia link: Lekcje i przerwy
 
Autobus szkolny będzie kursował rano również tak, jak dotychczas.
 
Nie jestem w stanie ułożyć planu na cały tydzień. Jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych. Tak, jak rok temu, będę starał się z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczać plan na kolejne dni.
 
Szkoła otrzymała od wydawnictw zdecydowaną większość podręczników i ćwiczeń. Niektórych jeszcze brakuje. Wielu uczniów i rodziców zgłosiło się już do pani Idalii Dymek po książki. Pozostali otrzymają je po rozpoczęciu zajęć.
 
Płocki PKS-Mobilis zlikwidował kurs autobusu o godz. 13.40. W tej sytuacji organ prowadzący zapewnił dodatkowy kurs autobusu szkolnego. Będzie on odjeżdżał z Rogotwórska o godz. 14.30 i odwoził uczniów do Nagórk, Warszewki i Wrogocina.
 
Wszystkim dzieciom przedszkolnym, uczniom klas I - VIII, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzę spokojnego, obfitującego w dobre wyniki nauki i pracy, roku szkolnego.
 Waldemar Grodkiewicz
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 26