Strona g┬│├│wna
Image

Szko┬│a Podstawowa
im. prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
"By├Ž jak Ignacy" - Energia gazowa
Przeprowadzili┬Âmy kolejn┬▒ lekcj├¬ z projektu ,,By├Ž jak Ignacy". Tym razem uczestnicy projektu, czyli nasze Bystrzaki poznali proces powstawania gazu, techniki jego wydobycia oraz zastosowanie i znaczenie dla osi┬▒gni├¬├Ž cywilizacyjnych. Wykonuj┬▒c z wielkim zaanga┬┐owaniem eksperymenty i do┬Âwiadczenia uczniowie poznali równie┬┐ w┬│a┬Âciwo┬Âci dwutlenku w├¬gla oraz  przekrój geologiczny z┬│ó┬┐ gazu ziemnego.
 Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "By├Ž jak Ignacy - Energia gazowa".
 
 
Wyjazd dzieci m┬│odszych do Drobina

Dnia 07.12.2023r. dzieci z punktu przedszkolnego, oddzia┬│u przedszkolnego i klas I – III odwiedzi┬│y Miejsko–Gminn┬▒ Bibliotek├¬ w Drobinie. Podczas zaj├¬├Ž bibliotecznych dzieci wykonywa┬│y ró┬┐ne prace plastyczne np. kartki bo┬┐onarodzeniowe, ba┬│wanki. Wszystkie dzieci├¬ce wytwory by┬│y pi├¬kne i bogato zdobione. Nast├¬pnie spacerkiem przedszkolaki i uczniowie, pod opiek┬▒ wychowawczy├▒, przeszli uliczkami miasta do sali widowiskowej OSP Drobin na spektakl filmowy pt. „Leo”. By┬│o jak w prawdziwym kinie, a popcorn smakowa┬│ wy┬Âmienicie! Serdecznie dzi├¬kujemy za zaproszenie.

 

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie  "Wyjazd m┬│odszych dzieci do Drobina".

 

 
Andrzejki

W czwartek 30 listopada 2023r. uczniowie klas I – VIII  uczestniczyli w szkolnej zabawie andrzejkowej. By┬│a to okazja do wspólnej zabawy. Zgodnie ze zwyczajem mogli sobie tego dnia powró┬┐y├Ž. Przygotowane zosta┬│y te┬┐ konkursy integruj┬▒ce nasz┬▒ spo┬│eczno┬Â├Ž. Mo┬┐na by┬│o równie┬┐ kupi├Ž ciasteczko z wró┬┐b┬▒. Dobry humor dopisywa┬│ wszystkim uczestnikom zabawy.

  

 Swoj┬▒ imprez├¬ andrzejkow┬▒ mia┬│y równie┬┐ dzieci przedszkolne.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumach: "Andrzejki"  oraz "Andrzejki w przedszkolu".

  

 
Dzie├▒ ┬┐yczliwo┬Âci i pozdrowie├▒

┬»yczliwo┬Â├Ž mo┬┐na okazywa├Ž w ró┬┐ny sposób. W naszej Szkole z okazji ┬Žwiatowego Dnia ┬»yczliwo┬Âci i Pozdrowie├▒ postanowili┬Âmy podj┬▒├Ž dzia┬│ania na rzecz innych. Uczniowie z czwartej i siódmej klasy upiekli pyszne muffinki, a zysk z ich sprzeda┬┐y przeznaczyli na szczytny cel – zakup ┬Âwi┬▒tecznych upominków dla dzieci ze Szko┬│y Podstawowej Specjalnej „Odzyska├Ž Rado┬Â├Ž” w Kraszewie - Czubakach. Tego dnia dzia┬│a┬│a równie┬┐ Poczta Pozdrowie├▒. Uczniowie mogli przekazywa├Ž ┬┐yczliwe li┬Âciki, mi┬│e s┬│owa i laurki kolegom, kole┬┐ankom oraz nauczycielom. Wszyscy wiemy, ┬┐e wspólne dzia┬│anie i sprawianie rado┬Âci innym jest bardzo buduj┬▒ce.

 

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Dzie├▒ ┬┐yczliwo┬Âci i pozdrowie├▒" .

   

 
Dzie├▒ Pluszowego Misia

24 listopada obchodzili┬Âmy ┬Žwiatowy Dzie├▒ Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci przynios┬│y do przedszkola swoje ulubione misie. Przedszkolaki wys┬│ucha┬│y bajki "Z┬│otow┬│osa i trzy misie ". Razem ze swoimi misiami odpowiada┬│y na zagadki o bajkowych misiach, kolorowa┬│y misiow┬▒ kolorowank├¬ wed┬│ug wzoru, a na koniec dnia wykona┬│y prac├¬ plastyczn┬▒.

 Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Dzie├▒ Pluszowego Misia".

 

 
By├Ž jak Ignacy ,,Nauka pe┬│na energii".

W bie┬┐┬▒cym roku szkolnym po raz pierwszy przyst┬▒pili┬Âmy do programu By├Ž jak Ignacy ,,Nauka pe┬│na energii". To VIII edycja programu o┬Âwiatowego dla szkó┬│ podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNIG im. Ignacego ┬úukasiewicza. W tej edycji uczniowie z pomoc┬▒ Ignacego, robota Blu oraz ciekawych go┬Âci naucz┬▒ si├¬ pracowa├Ž metod┬▒ naukow┬▒ i dowiedz┬▒ si├¬ jak stawia├Ž trafne pytania badawcze, formu┬│owa├Ž hipotezy, a nast├¬pnie je weryfikowa├Ž! Uczestnicy zdob├¬d┬▒ wiedz├¬ o wielu ró┬┐nych rodzajach energii, a tak┬┐e poznaj┬▒ ciekawych, wspó┬│czesnych naukowców i specjalistów z dziedziny energetyki.

W ramach programu 7 listopada uczniowie klasy 7 zaprezentowali do┬Âwiadczenia dotycz┬▒ce dzia┬│ania maszyn parowych.

  

 

 
Dzie├▒ Kredki

„Kolorowe kredki w pude┬│eczku nosz├¬, kolorowe kredki bardzo lubi┬▒ mnie...” – s┬│owa tej piosenki towarzyszy┬│y dzieciom z Punktu Przedszkolnego i uczniom klasy II, którzy wzi├¬li udzia┬│ w zaj├¬ciach z okazji Dnia Kredki. Spotkanie to mia┬│o na celu rozwijanie kreatywno┬Âci i wspó┬│pracy w┬Âród uczniów. Dla dzieci przygotowane zosta┬│y ┬│amig┬│ówki: m┬│odsi wspólnie starali si├¬ odgadn┬▒├Ž, jakie przedmioty powinny znale┬╝├Ž si├¬ w piórniku oraz zgadywali barwy kredek pasuj┬▒ce do ilustracji. Starsi za┬ parami odnajdywali ró┬┐nice pomi├¬dzy dwoma obrazkami, które pó┬╝niej kolorowali. Na zako├▒czenie uczniowie wed┬│ug w┬│asnego pomys┬│u ozdabiali kredk├¬. Z prac tych powsta┬│a bardzo ciekawa „kredkowa galeria”.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Dzie├▒ Kredki".  

 

 
┬Žwiatowy Dzie├▒ Tabliczki Mno┬┐enia

17 listopada w ramach obchodów ┬Žwiatowego Dnia Tabliczki Mno┬┐enia zosta┬│ zorganizowany dla uczniów klas 2-8 konkurs na mistrza tabliczki mno┬┐enia. Klasy 2 i 3 zmaga┬│y si├¬ z przyk┬│adami w zakresie 30, natomiast pozosta┬│e klasy w zakresie 100. Uczniowie klasy 4 podj├¬li si├¬ sprawdzenia kto zas┬│uguje na tytu┬│ mistrza i w tym celu, podzieleni na grupy eksperckie, chodzili po klasach z pude┬│eczkiem wype┬│nionym zadaniami z tabliczki mno┬┐enia. Uczniowie wype┬│niali losowo wyci┬▒gni├¬te karty. Ka┬┐dy, kto prawid┬│owo poda┬│ wszystkie wyniki zosta┬│ Mistrzem Tabliczki Mno┬┐enia, co potwierdza przypi├¬ta do piersi plakietka. Gratulujemy!

 

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "┬Žwiatowy Dzie├▒ Tabliczki Mno┬┐enia". 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 193