Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni przedmiotowych
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i mlodzieży.
Nadzieja na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni przedmiotowych, wyrażona podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez burmistrza pana Andrzeja Samoraja, stała się faktem.
Na liście dofinansowanych projektów znalazł się projekt Miasta i Gminy Drobin "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku".
Słowa podziękowania należą się i panu Burmistrzowi, i pani kierownik Referatu Oświaty Marioli Wróblewskiej.
Szkołę i gminę czekają w najbliższym czasie prace organizacyjne, mające na celu zakup i zagospodarowanie wyposażenia do nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii.
 
 
 
Wakacyjne zajęcia sportowe
We wtorek, 17 lipca 2018 r. odbyły się pierwsze z zaplanowanych przez pana Marcina Gajewskiego zajęć sportowych. Najpierw ćwiczyła niewielka grupa młodszych uczniów, a następnie do ćwiczeń przystąpili starsi.
Uczniowie wykorzystali zakupiony przez Radę Rodziców sprzęt. Fot. M. Gajewski
Więcej zdjęć z zajęć prowadzonych w sali gimnastycznej oraz chwili relaksu przy bilardowym stoliku można obejrzeć w albumie Wakacyjne zajęcia sportowe.
 
 
 
Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin pan Andrzej Samoraj ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie i Szkoły Podstawowej im. Miry-Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami klikając w poniższe linki.
 
Wakacyjne zajęcia sportowe
Pan Marcin Gajewski, opiekun i trener Szkolnego Klubu Sportowego "Jutrzenka", zaprasza uczniów do szkoły w Rogotwórsku na cykl wakacyjnych zajęć sportowych.
Wtorek 17 lipca:
  • godz. 9.00 - 10.30 zajęcia z uczniami klas I - III
  • godz. 10.30 - 12.00 zajęcia z uczniami klas IV - VII
Czwartek 19 lipca:
  • godz. 9.00 - 10.30 zajęcia z uczniami klas I - III
  • godz. 10.30 - 12.00 zajęcia z uczniami klas IV - VII
Wtorek 24 lipca:
  • godz. 9.00 - 10.30 zajęcia z uczniami klas I - III
  • godz. 10.30 - 12.00 zajęcia z uczniami klas IV - VII
Cwartek 26 lipca:
  • godz. 9.00 - 10.30 zajęcia z uczniami klas I - III
  • godz. 10.30 - 12.00 zajęcia z uczniami klas IV - VII

 
Pożegnanie księdza Proboszcza
W niedzielę, 1 lipca 2018 r. społeczność parafii p.w. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku pożegnała proboszcza, księdza Krzysztofa Muzala, który przechodzi do pracy w innej parafii.
Słowa podziękowania za osiem lat pracy w Rogotwórsku i życzenia na dalszą
drogę kapłańskiej posługi w nowej parafii, księdzu Proboszczowi przekazali:
w imieniu Rady Parafialnej pan Andrzej Wawrowski, a w imieniu społeczności
Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego Kacper Siejka i dyrektor. Fot. Magdalena Siejka
Pani Magdalena Siejka, mama Kacpra, wykonała kilkanaście zdjęć pokazujacych pożegnalne wystąpienia oraz wręczenie Księdzu pamiątkowych upominków i kwiatów. Zdjęcia te znajdują się w albumie Pożegnanie ks. proboszcza Krzysztofa Muzala
 
 
 
Stypendium Burmistrza - 2018
W piątek, 22 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin zostały wręczone stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin za rok szkolny 2017/2018.
Zasady przyznawania stypendiów ustaliła Rada Miejska w Drobinie uchwałą Nr XLVII/384/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie przez ucznia odpowiednio wysokiej średniej z wiodących przedmiotów i wzorowej oceny zachowania.
W przypadku Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku kryteria te spełniły uczennice klasy
czwartej Anna Szafran i Amelia Kuśmierowska oraz Cezary Gawinek z klasy siódmej.
Kilkanaście zdjęć z uroczystości wręczenia stypendiów, wykonanych przez dyrektora szkoły, można obejrzeć w albumie Stypendia Burmistrza.
 
 
 
Nauczyciel kontraktowy
W piątek, 29 czerwca 2018 r. odbyło się postępowanie kwalifikacyjne nauczyciela wychowania fizycznego pana Marcina Gajewskiego. Zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, pan Marcin Gajewski złożył sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego, a następnie odpowiadał na pytania członków komisji. W wyniku tego postępowania uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.
 Kilka zdjęć, wykonanych po zakończeniu pracy komisji przez Sekretarz szkoły
panią Wioletę Wawrzyńską, można obejrzeć w albumie Nauczyciel kontraktowy.
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 43