Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Odnowiony maszt flagowy
Pan Krzysztof Pomianowski, tata przedszkolnej Kamili i drugoklasisty Jakuba, postanowił zmodernizować i odnowić szkolny maszt flagowy. Dotychczas zawieszenie flagi wymagało polożenia masztu. Sprawiało to poważne kłopoty, gdyż gałęzie sąsiadujacych z masztem drzew uniemożliwiały płynny ruch kładzionego, a następnie podnoszonego do pozycji pionowej masztu.
    
Nie mogło też być mowy o uroczystym podniesieniu flagi przez uczniów.
Teraz, po przyspawaniu bloczków i zamontowaniu linki będzie to możliwe.
Panu Krzysztofowi Pomianowskiemu należy się uznanie i serdeczne podziękowanie.
Kilka zdjęć odnowionego i zmodernizowanego masztu można zobaczyć w albumie Odnowiony maszt flagowy.
 
 
 
Zwysięstwo OSP Rogotwórsk
W rozegranych 15 lipca 2018 r. w Drobinie Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Rogotwórsku zajęła pierwsze miejsce.
Strażakom ochotnikom, z których większość to absolwenci Szkoły Podstawowej
w Rogotwórsku, składamy serdeczne gratulacje. Fot. Facebook UMiGm. Drobin
Więcej informacji na stronie Miasta i Gminy Drobin.
 
 
 
Dofinansowanie projektu edukacyjnego - korekta wcześniejszej informacji
Słowa nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie konkursu i otrzymanie dofinansowania, wypowiedziane przez burmistrza pana Andrzeja Samoraja na uroczystości zakończenia roku szkolnego były uzasadnione.
Na liście dofinansowanych projektów znalazł się projekt Miasta i Gminy Drobin "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku". Projekt przygotowywany był w grudniu 2017 i w styczniu 2018 r.
Słowa podziękowania należą się panu Burmistrzowi, pani kierownik Referatu Oświaty Marioli Wróblewskiej oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania projektu.
 
 
 
Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin pan Andrzej Samoraj ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie i Szkoły Podstawowej im. Miry-Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami klikając w poniższe linki.
 
Pożegnanie księdza Proboszcza
W niedzielę, 1 lipca 2018 r. społeczność parafii p.w. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku pożegnała proboszcza, księdza Krzysztofa Muzala, który przechodzi do pracy w innej parafii.
Słowa podziękowania za osiem lat pracy w Rogotwórsku i życzenia na dalszą
drogę kapłańskiej posługi w nowej parafii, księdzu Proboszczowi przekazali:
w imieniu Rady Parafialnej pan Andrzej Wawrowski, a w imieniu społeczności
Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego Kacper Siejka i dyrektor. Fot. Magdalena Siejka
Pani Magdalena Siejka, mama Kacpra, wykonała kilkanaście zdjęć pokazujacych pożegnalne wystąpienia oraz wręczenie Księdzu pamiątkowych upominków i kwiatów. Zdjęcia te znajdują się w albumie Pożegnanie ks. proboszcza Krzysztofa Muzala
 
 
 
Stypendium Burmistrza - 2018
W piątek, 22 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin zostały wręczone stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin za rok szkolny 2017/2018.
Zasady przyznawania stypendiów ustaliła Rada Miejska w Drobinie uchwałą Nr XLVII/384/2018  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie przez ucznia odpowiednio wysokiej średniej z wiodących przedmiotów i wzorowej oceny zachowania.
W przypadku Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku kryteria te spełniły uczennice klasy
czwartej Anna Szafran i Amelia Kuśmierowska oraz Cezary Gawinek z klasy siódmej.
Kilkanaście zdjęć z uroczystości wręczenia stypendiów, wykonanych przez dyrektora szkoły, można obejrzeć w albumie Stypendia Burmistrza.
 
 
 
Nauczyciel kontraktowy
W piątek, 29 czerwca 2018 r. odbyło się postępowanie kwalifikacyjne nauczyciela wychowania fizycznego pana Marcina Gajewskiego. Zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, pan Marcin Gajewski złożył sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego, a następnie odpowiadał na pytania członków komisji. W wyniku tego postępowania uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.
 Kilka zdjęć, wykonanych po zakończeniu pracy komisji przez Sekretarz szkoły
panią Wioletę Wawrzyńską, można obejrzeć w albumie Nauczyciel kontraktowy.
 
 
 
Podziękowanie dla Marszałka Adama Struzika
Obecność Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adam Struzika na powiatowych obchodach Święta Ludowego w Drobinie, w niedzielę 3 czerwca 2018 r., była okazją do przekazania podziękowania za pomoc udzieloną szkole jesienią ubiegłego roku po zniszczeniach w wyniku wichury oraz za dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego.
 Podziękowanie i książkowy upominek wręczyli przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego: przewodniczący Zarządu Kacper Siejka
i wiceprzewodnicząca Amelia Kuśmierowska. Fot. Magdalena Siejka
Mama Kacpra, pani Magdalena Siejka uwieczniła spotkanie na kilkunastu zdjęciach. Można je oglądać w albumie Podziękowanie dla Marszałka Adama Struzika.
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 17 - 24 z 26