Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Podziękowanie dla radnych Rady Miejskiej
Podczas obrad czterdziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w Drobinie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli radnym podziękowanie za dofinansowanie wycieczki na Podhale i do Zakopanego. Obydwa kluby przekazały po 500,- złotych.
Dzięki uprzejmości pana redaktora Jerzego Kopcińskiego możemy na stronie szkoły zamieścić kilka wykonanych przez niego zdjęć pokazujących to wydarzenie.
Przewodniczący klubów: "Samorządność" - pan Adam Zbigniew Kłosiński
(zdjęcie po lewej) i "Lepsza Gmina" - pan Marzek Kacprzak (zdjęcie po prawej)
otrzymali listy z podziękowaniem. Listy wręczyli: Kacper Siejka - przewodniczący
Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Amelia Kuśmierowska - członek Zarządu
Samorządu Uczniowskiego. Fot. Jerzy Kopciński
Filmowy zapis części obrad pokazujący przekazanie podziękowania można obejrzeć klikając w link:
W tym miejscu trzeba koniecznie dodać, że do osób wspomagających organizację wycieczki dołączył pan Andrzej Samoraj, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, co można obejrzeć w piętnastej minucie filmu pana Kopcińskiego.
Panie Burmistrzu, dziękujemy!
 
 
 
Do kogo może zwrócić się rodzic...
"Do kogo może zwrócić się rodzic, jeżeli szkoła nie widzi problemu? Proszę o odpowiedź na stronie szkoły!"
Takie zdania zostały napisane na jednej z ankiet, które wypełniali rodzice w ramach badań prowadzonych przed układaniem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
W ankiecie tej znalazło się jeszcze kilka innych, bardzo cennych uwag.
Jest mi bardzo przykro, że dopiero dzisiaj zabieram głos w tej sprawie. Po prostu dopiero dzisiaj otrzymałem wypełnione przez uczniów i rodziców ankiety. Nie znam dokładnego terminu, w którym wypełnialiście Państwo te ankiety. Przygotowałem ostateczną ich wersję 19 września. W ostatni piątek (13 października) otrzymałem propozycję programu, w której nie było żadnego odniesienia do przeprowadzonych badań. Zażądałem więc i ankiet, i umieszczenia wynikających z nich problemów w przygotowywanym Programie wychowawczo-profilaktycznym.
Bardzo chciałbym odnieść się do uwag przedstawionych w tej właśnie, powtórzę bardzo cennej dla mnie ankiecie. Musiałbym mieć jednak konkretną wiedzę o tym, co nie zostało załatwione przez wychowawcę. 
Postaram się też odpowiedzieć na cytowane powyżej pytanie.
W pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona po jego myśli, to do wyboru ma organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organem prowadzacym szkołę jest Gmina Drobin. W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Referat Oświaty. To do pani Kierownik tego referatu może rodzic kierować swoje uwagi czy skargi. Można zwrócić się także do samego Burmistrza.
Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Ma on do swojej dyspozycji aparat wykonawczy, urząd, który nazywa się Kuratorium Oświaty. W Płocku funkcjonuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie i do tej delegatury rodzic także może kierować swoje skargi i uwagi.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, poznać konkrety tak, by móc podjąć stosowne kroki. Jeśli moje działania nie spełnią oczekiwań, rodzic zawsze może podjąć interwencję "wyżej".
Waldemar Grodkiewicz
 
 
 
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2017/2018 są:
  • Piątek, 15 września 2017 r.
  • Poniedziałek, 30 kwietnia; środa, 2 maja; piątek 4 maja 2018 r.
  • Piątek, 1 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 17 - 19 z 19