Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Dzień Edukacji Narodowej
W poniedziałek, 15 października 2018 r. odbyły się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.  Po wprowadzeniu sztandaru zgromadzeni na uroczystości zaśpiewali hymn szkoły. Następnie uczniowie klasy pierwszej - wspomagani przez starsze koleżanki - przedstawili swój pierwszy program artystyczny. Pokazali w nim, czego nauczli się przez półtora miesiąca. Zaprezentowali swoje plecaki i ich zawartość. Nawiązali do wartości patriotycznych recytując najbardziej znany wiersz z tomiku "Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy i drugi - równie pełen patriotyzmu - "Polska to nasza Ojczyzna". Następnie, nie tylko uczniowie klasy pierwszej, ale bez mała cała społeczność szkolna zaśpiewała piosenkę "Nasze polskie ABC".  Program artystyczny pierwszoklasistów uzupełniły jeszcze informacje o właściwym zachowaniu się w szkole wypowiadane słowami okolicznościowych wierszyków.
Po programie artystycznym przyszedł czas na ślubowanie.
Po ślubowaniu dyrektor szkoły, uderzeniem specjalnego ołówka, dokonał symbolicznego mianowania każdego dziecka na ucznia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
W drugiej części uroczystości uczniowie klas szóstej i ósmej przedstawili program, w którym w satyryczny sposób pokazali szczególnie interesujące typy szkolnych zachowań.
Wszystkim występującym uczniom i przygotowującym ich do występu nauczycielom należy się podziękowanie.
Swoją część uroczystości uczniowie klasy pierwszej przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni, pani Marii Lewandowskiej. Program starszych przygotowany został pod opieką pań: Idalii Dymek i Anety Krysińskiej. Oprawę muzyczną i wokalną przygotował nauczyciel muzyki pan Jarosław Miszewski.
Zdjęcia Błażeja Zmysłowskiego można oglądać w albumie Dzień Edukacji Narodowej.
 
 
 
Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
Rozpoczynamy realizację projektu, którego głównym celem jest osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
Przedmiotem projektu są działania wyrównujące braki edukacyjne oraz rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, a także kształcące w nich postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające i specjalistyczne.
Zajęcia wyrównawcze:
1. Z matematyki: 5 grup po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
2. Z przyrody: 5 grup po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
3. Z języka angielskiego: 5 grup po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
4. Z języka niemieckiego: 2 grupy po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
Zajęcia rozwijające:
1. Z matematyki metodą eksperymentu: 3 grupy po 6 uczniów, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
2. Z przyrody metodą eksperymentu: 3 grupy po 6 uczniów, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
3. Informatyka - robotyka: 2 grupy po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
4. Informatyka - programowanie: 2 grupy po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach:
1. Zajęcia logopedyczne: 2 grupy po 3 osoby, po 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 2 grupy po 3 osoby, po 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
3. Zajęcia rewalidacyjne, indywidualne dla 2 uczniów po 2 godz. tygodniowo.
4. Indywidualna terapia pedagogiczna dla 4 uczniów po 1 godz. tygodniowo.
Dokumenty związane z rekrutacją uczniów do uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony internetowej szkoły. Znajdują się one w bocznym module obok tego tekstu. Dokumenty w wersji papierowej można otrzymać w szkole.
Kolejne informacje wkrótce.
 
 
 
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2018/2019 są:
  • Piątek 21 września 2018 r. - Akcja "Sprzątanie Świata". 
  • Piątek 2 listopada 2018 r. - dzień po święcie Wszystkich Świętych, "Dzień Zaduszny".
  • Poniedziałek 15, wtorek 16 i środa 17 kwietnia 2019 r. - dni egzaminu ósmoklasisty.
  • Czwartek 2 maja 2019 r.- dzień między Świętem Pracy, a Świętem Narodowym 3 Maja.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W piątek, 28 września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku już po raz piąty wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.
Konkursowe stoisko ustawione zostało na piętrze,
obok klasy matematycznej. Fot. Błażej Zmysłowski
Koordynatorem akcji była nauczycielka matematyki pani Bogumiła Sawicka, a wspomagali ją uczniowie klasy ósmej: Natalia Peda, Karolina Wojciechowska, Michał Szczepański i Dominik Sońta.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to międzynarodowa akcja, której celem jest uświadomienie ludziom, że znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w codziennym życiu.
Do egzaminu przystąpiło 35 uczniów, którzy mieli okazję do sprawdzenia swoich rachunkowych umiejętności. Wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Reprezentujące Komisję egzaminacyjną uczennice przekazały
uczestnikom akcji stosowne certyfikaty. Fot. Natalia Peda
Kilkadziesiąt zdjęć, które wykonali: podczas akcji uczeń klasy ósmej Błażej Zmysłowski i w czasie przekazywania certyfikatów Natalia Peda i Karolina Wojciechowska można obejrzeć w albumie Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 
 
Egzamin ósmoklasisty
W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy ósmej przystąpią do egzaminu. To właśnie dla nich i dla ich rodziców zamieszczamy oficjalne informatory przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Informator ogólny w wersji papierowej rodzice uczniów klasy ósmej otrzymali od wychowawcy klasy z prośbą, by po zapoznaniu się przekazali go kolejnym rodzicom.
Klikając w jedną z miniaturek można uzyskać dostęp do pełnej wersji informatora.
Warto dodać, że uczniowie klasy ósmej napiszą też dwa sprawdziany próbne. Odpowiednie procedury są właśnie uruchamiane.
 
 
 
Sprzątanie Świata

W piątek, 21 września 2018 r. uczniowie wraz z wychowawcami przystąpili do Akcji Sprzątanie Świata. Na przydzielone tereny wyruszyły klasowe ekipy wyposażone w rękawiczki i worki na śmieci.

 

Pracowali wszyscy, od najmłodszych do najstarszych, a po zakończeniu
sprzątania przystąpili do wykonania okolicznościowych plakatów.
Fot. Karol Giszczak, Michał Szczepański i Jakub Siejka.
Wiecej zdjęć pokazujących przebieg Akcji Sprzątanie Świata znajduje się w albumie Sprzątanie Świata.
 
 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W poniedziałek, 3 września 2018 r. miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z ceremonialem uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i wykonaniem hymnu szkoły.
W poczcie sztandarowym wystąpili: chorąży Dominik Wojda i asysta: Natalia Czerwińska i Natalia Peda.
Uczniowie klasy drugiej Maja Wierzbicka i Szymon Giszczak przywitali uczniów, rodziców, nauczycieli i przybyłych gości słowami okolicznościowego wiersza. Dyrektor szkoły oficjalne przywitał zebranych, przedstawił gości i obecnych na uroczystości nowych nauczycieli: księdza proboszcza Krzysztofa Błaszczaka (będzie uczył religii) oraz panie: Ewelinę Benkie (edukacja wczesnoszkolna) i Bogumiłę Sawicką (matematyka).
Swoje refleksje, ciepłe słowa i życzenia do uczniów, nauczycieli i rodziców skierowali: ksiądz proboszcz Krzysztof Błaszczak i kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pani Mariola Wróblewska. Następnie dyrektor przekazał najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w nowym roku. Korzystając z okazji przypomniał o pracach modernizacyjnych i remontowych prowadzonych podczas wakacji oraz - na ręce przewodniczącej Rady Rodziców, pani Beaty Brzezińskiej - złożył podziękowanie rodzicom, którzy te prace wykonali.
Kolejnym punktem programu było wręczenie aktów awansu zawodowego nauczycielom. Pani Aneta Krysińska otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego i złożyła stosowne ślubowanie, a pan Marcin Gajewski akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Uroczystość poprowadziła para konferansjerów: Karolina Wojciechowska i Czarek Gawinek, a nad ceremoniałem czuwał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Siejka.
Po uroczystości w sali gimnastycznej uczniowie i rodzice przeszli do budynku głównego, gdzie odbyły się spotkania z wychowawcami klas.
Te i więcej zdjęć wykonanych przez ucznia klasy ósmej Błażeja Zmysłowskiego można obejrzeć w albumie Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
 
 
 
Hołd poległym żołnierzom
W sobotnie popołudnie, 1 września 2018 r. w lesie w Kozłowie, miała miejsce uroczystość upamiętnienia poległych w tym miejscu żołnierzy Września.
W 79. rocznicę wybuchu drugiej wojny swiatowej przy zbiorowej mogile żołnierzy spotkali się przedstawiciele władz, delegacje szkół, organizacji i instytucji z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Na początku zebrani obejrzeli specjalny program artystyczny przygotowany przez harcerzy ze szkół w Łęgu Probostwie i w Drobinie. Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki na grobie żołnierzy. Kolejną częścią uroczystości była Msza święta sprawowana w intencji pokoju i w intencji poległych w tym miejscu żołnierzy.
Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
reprezentowała delegacja uczniów: Natalia Czerwińska, Kacper Siejka,
Zuzanna Tomaszewska, Karolina Wojciechowska, Zuzanna Wierzbicka
i Dominik Wojda. Towarzyszyli im: opiekun Samorządu Uczniowskiego
pani Idalia Dymek i dyrektor szkoły. Fot. Waldemar Grodkiewicz
Zdjęcia pokazujące przebieg uroczystości można obejrzeć w albumie Hołd poległym żołnierzom.
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 40 z 42