Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Wracamy - ostatnie przygotowania
Czas zimowych ferii upłynął pod znakiem intensywnych prac porządkowych i organizacyjnych mających na celu przywrócenie szkoły do przyjęcia uczniów i nauczycieli z początkiem drugiego semestru.
Wnętrze budynku głównego zostało gruntownie posprzątane po pracach remontowych i modernizacyjnych. We wszystkich klasach ustawione są meble i większość wyposażenia. Brakuje trochę stoliczków i krzesełek uczniowskich. Prawdopodobnie nie wszyscy uczniowie będą mogli od początku drugiego semestru skorzystać z szafek. Po dokładnej analizie potrzeb brakujące wyposażenie będzie sukcesywnie zamawiane.
Problemem - ze względu na warunki pogodowe - okazało się uporządkowanie placu przed szkołą. Z pomocą pospieszyli, jak zawsze niezawodni, rodzice.  Ponadto pan Burmistrz poprosił do Rogotwórska pracowników drobińskiego Remondisu i druhów strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Drobinie oraz skierował do pomocy dwie panie z prac interwencyjnych.
Najpierw panowie Marek Siejka, Janusz Jaszczak i Bogdan Górecki, z pomocą
ciężkiego sprzętu, usunęli częściowo zlodowaciały, częściowo roztopiony śnieg.
Następnie próbę oczyszczenia terenu podjęli pracownicy Remondisu z Drobina.
Na końcu strażacy zmyli większość pozostałego po pracach remontowych błota.
Kilkanaście zdjęć wykonanych przez dyrektora szkoły, pokazujących piątkowe (26 stycznia) prace, można obejrzeć w albumie Wracamy - ostatnie przygotowania.
Sprawy organizacyjne:
Dowożenie
Uczniowie z Nagórk Dobrskich, Warszewki, Wrogocina, Małachowa i obydwu Sokolnik będa rano dowożeni do szkoły. Problemem jest przejazd autobusu drogą z Wrogocina do Małachowa i dalej z Małachowa do Sokolnik. Najprawdopodobniej autobus jadąc z Drobina wjedzie do Nagórk i Wrogocina, skąd powróci do drogi krajowej nr 10 i w Rogotwórsku skręci do Małachowa, wypuszczając uczniów przy bramie szkoły. Następnie - w Małachowie - zabierze uczniów i spróbuje pojechać przez Sokolniki. Jeśli się nie uda, to wróci do Rogotwórska i do Sokolnik pojedzie krajową dziesiątką.
Powrót autobusem PKS
Uczniowie z Nagórk, Warszewki i Wrogocina bedą mogli wracać autobusem PKS tak, jak to było w poprzednich latach. Zostały wykupione bilety miesięczne na luty. Niestety przez ostatnie trzy dni stycznia uczniowie odjeżdżający autobusem muszą wykupić bilet za gotówkę. Nie wszyscy będą mogli zdążyć na autobus. Uczniowie najstarszych klas będą kończyli zajęcia już po jego odjeździe.
Obuwie na zmianę
W obecnych warunkach, w czasie trwania zajęć szkolnych, uczniowie nie będą wypuszczani na zewnątrz budynku szkolnego. Posiłki będą podawane w świetlicy i w pomieszczeniach oddziałow przedszkolnych. Wszyscy uczniowie powinni mieć obuwie na zmianę. Mogą to być buty do zajęć wychowania fizycznego. Jeszcze przez pewien czas nie będzie dostępna sala gimnastyczna. Prace remontowe dobiegają końca, ale potrwają jeszcze kilka lub kilkanaście dni.
Plan zajęć
Tygodniowy rozkład zajęć jest już prawie ułożony. Potrzebnych jest jeszcze kilka uzgodnień z nauczycielami, którzy pracują w innych szkołach. Plan na trzy pierwsze dni nauki po feriach jest dostępny na stronie szkoły.
 
 
 
Pracowita sobota
Wspólnymi siłami rodziców, nauczycieli, pań woźnych i druhów z OSP Rogotwórsk, szkoła przywracana jest powoli do stanu, w jakim będzie mogła przyjąć uczniów. Sobota, trzynasty dzień stycznia był dla kilkunastu osób dniem bardzo pracowitym.
Nauczyciele, druhowie strażacy i rodzice poprzenosili,
a następnie poustawiali w klasach na piętrze wszystkie meble.
Meble zostały gruntownie oczyszczone rękami obecnych pań. Fot. W. Grodkiewicz
Tym wszystkim, którzy zechcieli poświęcić dla szkoły prawie cały dzień, należą się słowa wielkiego uznania i serdeczne podziękowanie.
W najbliższy poniedziałek do prac porządkowych w bibliotece i w pracowni komputerowej przystąpią uczniowie najstarszych klas.
Więcej zdjęć pokazujących sobotnie prace można obejrzeć w albumie Pracowita sobota.
 
 
 
Wykonanie zobowiazań
Z radością informuję, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku stwierdził wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji o wyłączeniu budynku głównego szkoły z użytkowania na czas remontu.
Waldemar Grodkiewicz
 
 
 
Nowe koszulki SKS
W piątek, 5 stycznia 2018 r. opiekun Szkolnego Klubu Sportowego "Jutrzenka" pan Marcin Gajewski przywiózł i wręczył uczniom nowe, klubowe koszulki.
Uśmiech zadowolenia na twarzach. Logo SKS "Jutrzenka" zachęca
do udziału w treningach i zawodach. Fot. Marcin Gajewski
Kilka zdjęć wykonanych przez pana Marcina Gajewskiego już po ubraniu nowych koszulek można obejrzeć w albumie Nowe koszulki - styczeń 2018.
 
 
 
Do kogo może zwrócić się rodzic...
"Do kogo może zwrócić się rodzic, jeżeli szkoła nie widzi problemu? Proszę o odpowiedź na stronie szkoły!"
Takie zdania zostały napisane na jednej z ankiet, które wypełniali rodzice w ramach badań prowadzonych przed układaniem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
W ankiecie tej znalazło się jeszcze kilka innych, bardzo cennych uwag.
Jest mi bardzo przykro, że dopiero dzisiaj zabieram głos w tej sprawie. Po prostu dopiero dzisiaj otrzymałem wypełnione przez uczniów i rodziców ankiety. Nie znam dokładnego terminu, w którym wypełnialiście Państwo te ankiety. Przygotowałem ostateczną ich wersję 19 września. W ostatni piątek (13 października) otrzymałem propozycję programu, w której nie było żadnego odniesienia do przeprowadzonych badań. Zażądałem więc i ankiet, i umieszczenia wynikających z nich problemów w przygotowywanym Programie wychowawczo-profilaktycznym.
Bardzo chciałbym odnieść się do uwag przedstawionych w tej właśnie, powtórzę bardzo cennej dla mnie ankiecie. Musiałbym mieć jednak konkretną wiedzę o tym, co nie zostało załatwione przez wychowawcę. 
Postaram się też odpowiedzieć na cytowane powyżej pytanie.
W pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona po jego myśli, to do wyboru ma organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organem prowadzacym szkołę jest Gmina Drobin. W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Referat Oświaty. To do pani Kierownik tego referatu może rodzic kierować swoje uwagi czy skargi. Można zwrócić się także do samego Burmistrza.
Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Ma on do swojej dyspozycji aparat wykonawczy, urząd, który nazywa się Kuratorium Oświaty. W Płocku funkcjonuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie i do tej delegatury rodzic także może kierować swoje skargi i uwagi.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, poznać konkrety tak, by móc podjąć stosowne kroki. Jeśli moje działania nie spełnią oczekiwań, rodzic zawsze może podjąć interwencję "wyżej".
Waldemar Grodkiewicz
 
 
 
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2017/2018 są:
  • Piątek, 15 września 2017 r.
  • Poniedziałek, 30 kwietnia; środa, 2 maja; piątek 4 maja 2018 r.
  • Piątek, 1 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 38 z 38