Strona g┬│├│wna
Image

Szko┬│a Podstawowa
im. prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Dzie├▒ Dziecka w Skansenie w Sierpcu

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas V – VIII wybrali si├¬ na wycieczk├¬ do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Bilety po raz kolejny zakupione zosta┬│y w ramach programu „Kulturalna szko┬│a na Mazowszu”. By┬│a to dobra okazja, aby zwiedzi├Ž pobliski skansen. Uczniowie zagl┬▒dali do wn├¬trza cha┬│up i zagród we wsi rz├¬dówce. Brali aktywny udzia┬│ w warsztatach „Len – od ziarenka do nitki”. Atrakcj┬▒ by┬│a równie┬┐ przeja┬┐d┬┐ka wozem po terenie ekspozycji. Na zako├▒czenie czeka┬│y na nich kie┬│baski z ogniska, które ufundowa┬│a Rada Rodziców. 

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž wykonanych tego dnia mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Dzie├▒ Dziecka w Skansenie w Sierpcu" .

 

 
Dzie├▒ Rodziny

W czwartek, 1 czerwca uczniowie klas I-III oraz dzieci przedszkolne uczestniczy┬│y w Dniu Rodziny zorganizowanym w naszej szkole. Uroczysto┬Â├Ž rozpocz├¬┬│a si├¬ cz├¬┬Âci┬▒ artystyczn┬▒ w wykonaniu uczniów i przedszkolaków. 

  

Nast├¬pnie dzie├▒ ten zosta┬│ urozmaicony rodzinn┬▒ sesj┬▒ zdj├¬ciow┬▒ oraz wspólnymi grami i zabawami, w których z zaanga┬┐owaniem bra┬│y udzia┬│ zarówno dzieci, jak i rodzice.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž wykonanych tego dnia mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Dzie├▒ Rodziny" .

 

 
Przygotowania do turnieju pi┬│ki no┬┐nej

W dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2023 r. ponownie zosta┬│y zamontowane siatki na pi┬│kochwytach.

 W najbli┬┐szym czasie planujemy równie┬┐ wymieni├Ž siatki na bramkach.
 
 
Egzamin ├│smoklasisty 2023

W dniach 23, 24 i 25 maja 2023 r. uczniowie klasy ósmej pisali swój pierwszy powa┬┐ny sprawdzian, który b├¬dzie mia┬│ wp┬│yw na ich dalsz┬▒ edukacj├¬.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca, a trzy dni pó┬╝niej uczniowie otrzymaj┬▒ za┬Âwiadczenia o szczegó┬│owych ‎rezultatach. 

 
 
Mazowiecki Tydzie├▒ Bezpiecze├▒stwa

We wtorek 16 maja w ramach "Mazowieckiego Tygodnia Bezpiecze├▒stwa" zorganizowane zosta┬│o w naszej szkole spotkanie dotycz┬▒ce "Pierwszej pomocy przedmedycznej". Celem tego spotkania by┬│o zwi├¬kszenie poczucia bezpiecze├▒stwa uczniów poprzez utrwalenie zasad zachowania si├¬ w ró┬┐nych sytuacjach, które mog┬▒ zdarzy├Ž si├¬ w szkole lub w domu.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Mazowiecki Tydzie├▒ Bezpiecze├▒stwa"

 

 
Wycieczka do P┬│ocka klas V - VIII

We wtorek 9 maja uczniowie klas V – VIII wzi├¬li udzia┬│ w wycieczce do P┬│ocka. W czasie tego  wyjazdu uczniowie obejrzeli spektakl „Balladyna” w Teatrze Dramatycznym. Bilety na to przedstawienie uda┬│o nam si├¬ zakupi├Ž w ramach  programu „Kulturalna szko┬│a na Mazowszu”.

 

Oprócz kulturalnych dozna├▒ by┬│ te┬┐ czas na wspóln┬▒ zabaw├¬ w Parku Trampolin „Adrenalina”.

Dobry humor dopisywa┬│ wszystkim uczniom, co wida├Ž na za┬│┬▒czonych w albumie Wycieczka do P┬│ocka kl. V - VIII zdj├¬ciach.

 

 
Sadzenie kwiat├│w

W ramach ┬Žwiatowego Dnia Ziemi, 27 kwietnia uczniowie klas m┬│odszych zasiali kwiaty i zio┬│a miododajne wzd┬│u┬┐ chodnika prowadz┬▒cego do sali gimnastycznej. Dodatkowo ozdobili plac przed szko┬│┬▒ kolorowymi, wiosennymi rysunkami.

  

Z kolei w ┬Ârod├¬, 10 maja wraz z dzie├Žmi z Punktu Przedszkolnego sadzili do gazonów przyniesione kwiaty. Dzi├¬ki pomocy taty uczennicy z klasy II, w donicach zosta┬│a wymieniona wcze┬Âniej ziemia. Mamy nadziej├¬, ┬┐e kwiaty b├¬d┬▒ pi├¬knie si├¬ prezentowa┬│y na terenie szko┬│y i cieszy┬│y obserwuj┬▒ce je oko.

  

Serdecznie dziêkujemy wszystkim rodzicom za sadzonki oraz Panu Januszowi Jaszczakowi za okazan± pomoc.

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Sadzenie kwiatów"

 

 
Zagroda Alpak w Borowie

We wtorek, 9 maja oraz w ┬Ârod├¬, 10 maja, uczniowie klas I - III oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego odwiedzi┬│y Zagrod├¬ Alpak w Borowie. By┬│ to bardzo mi┬│o sp├¬dzony czas, który dzieci na pewno zapami├¬taj┬▒ na d┬│ugo.

 

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Zagroda Alpak"

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 48 z 193