Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Zaproszenie na Puchar Polski
Po wspaniałym występie na Pucharze Mazowsza w Staroźrebach, trener - pan Marcin Gajewski - otrzymał zaproszenie na Mikołajkowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Karate Tsunami, który rozegrany zostanie 8 grudnia 2018 r. w Starym Mieście koło Konina.
Przy okazji z wielką radością informujemy, że pan Mariusz Lewicki - Radny Rady Miejskiej w Drobinie - postanowił sfinansować zakup kimon, czyli odpowiednich strojów sportowych dla młodych karateków z Rogotwórska.  Serdecznie dziękujemy!
 
 
 
Parking - 1 listopada 2018 r.
W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2018 r., Samorząd Uczniowski zorganizoawał parking dla gości odwiedzających groby swoich bliskich na cmentarzu parafialnym w Rogotwórsku.
W tym roku okoliczności urządzenia parkingu były nieco inne niż w poprzednich latach. Szkolna łąka jest jeszcze formalnie placem budowy nowego boiska. Zmniejszyła się więc powierzchnia, na której można było ustawić samochody. Ponadto pracujący na budowie sprzęt pozostawił trochę nierówności.
W tej sytuacji - w przeddzień święta  - uczniowie klasy ósmej
przystąpili do prac porządkowych i wyrównania powierzchni. 
W dniu 1 listopada grupa uczniów pod opieką pani Idalii Dymek i dyrektora szkoły rozpoczęła dyżur przy wjeździe na parking.
Około południa przeznaczona na parking część
szkolnego placu zapełniła się samochodami.
W wyniku parkingowego przedsięwzięcia uczniowski fundusz wycieczkowy wzbogacił się o nieco ponad 740,- złotych.
Uczniom i opiekunom biorącym udział w tradycyjnej szkolnej akcji należą się słowa uznania. Serdeczne podziękowanie skierować też trzeba do wszystkich odwiedzających groby: miejscowych i przyjezdnych, którzy zdecydowali się skorzystać z parkingu.
Przygotowanie placu i przebieg parkingowej akcji można obejrzeć w albumie Parking - 1 listopada 2018 r., na zdjęciach wykonanych przez uczniów i dyrektora szkoły.
 
 
 
Multimedaliści Pucharu Mazowsza
W sobotę, 27 października 2018 r. w Staroźrebach rozegrane zostały zawody III Otwartego Pucharu Mazowsza Karate Tsunami dla dzieci i młodzieży.

Uczniowski Klub Sportowy "Jutrzenka" reprezentowała
ośmioosobowa ekipa, która z zawodów przywiozła 13 medali
(5 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych). Fot. Krzysztof Pomianowski
Lena Wierzbicka: złoty medal (Sumo Grappling), srebrny medal (walka na pałki piankowe), 4 miejsce (Makiwara-kumite),
Filip Tomaszewski: złoty medal (Sumo Grappling), złoty medal (walka na pałki piankowe),
Maja Wierzbicka: srebrny medal (Sumo Grappling), srebrny medal (walka na pałki piankowe), 4 miejsce (Makiwara-kumite),
Kuba Pomianowski: złoty medal (Sumo Grappling), brązowy medal (Makiwara-kumite), 4 miejsce (walka na pałki piankowe),
Bartek Smoliński: brązowy medal (walka na pałki piankowe), 4 miejsce (Sumo Grappling), 4 miejsce (Makiwara-kumite),
Julia Wachowska: złoty medal (walka na pałki piankowe), 4 miejsce (Makiwara-kumite),
Zuzia Tomaszewska: brązowy medal (walka na pałki piankowe)
Kacper Siejka: brązowy medal (Sumo Grappling), brązowy medal (walka na pałki piankowe), 4 miejsce (Makiwara-kumite).
Wielkie gratulacje dla uczniów i nauczyciela wf, trenera pana Marcina Gajewskiego.
Serdeczne podziękowanie dla rodziców, którzy razem z nauczycielem zawieźli dzieci na zawody.
Dokumentację zdjęciową turnieju, wykonaną przez pana Krzysztofa Pomianowskiego, można oglądać w albumie Karate Tsunami - Staroźreby 2018.
 
 
Dzień Edukacji Narodowej
W poniedziałek, 15 października 2018 r. odbyły się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej.  Po wprowadzeniu sztandaru zgromadzeni na uroczystości zaśpiewali hymn szkoły. Następnie uczniowie klasy pierwszej - wspomagani przez starsze koleżanki - przedstawili swój pierwszy program artystyczny. Pokazali w nim, czego nauczli się przez półtora miesiąca. Zaprezentowali swoje plecaki i ich zawartość. Nawiązali do wartości patriotycznych recytując najbardziej znany wiersz z tomiku "Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy i drugi - równie pełen patriotyzmu - "Polska to nasza Ojczyzna". Następnie, nie tylko uczniowie klasy pierwszej, ale bez mała cała społeczność szkolna zaśpiewała piosenkę "Nasze polskie ABC".  Program artystyczny pierwszoklasistów uzupełniły jeszcze informacje o właściwym zachowaniu się w szkole wypowiadane słowami okolicznościowych wierszyków.
Po programie artystycznym przyszedł czas na ślubowanie.
Po ślubowaniu dyrektor szkoły, uderzeniem specjalnego ołówka, dokonał symbolicznego mianowania każdego dziecka na ucznia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
W drugiej części uroczystości uczniowie klas szóstej i ósmej przedstawili program, w którym w satyryczny sposób pokazali szczególnie interesujące typy szkolnych zachowań.
Wszystkim występującym uczniom i przygotowującym ich do występu nauczycielom należy się podziękowanie.
Swoją część uroczystości uczniowie klasy pierwszej przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni, pani Marii Lewandowskiej. Program starszych przygotowany został pod opieką pań: Idalii Dymek i Anety Krysińskiej. Oprawę muzyczną i wokalną przygotował nauczyciel muzyki pan Jarosław Miszewski.
Zdjęcia Błażeja Zmysłowskiego można oglądać w albumie Dzień Edukacji Narodowej.
 
 
 
Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
Rozpoczynamy realizację projektu, którego głównym celem jest osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
Przedmiotem projektu są działania wyrównujące braki edukacyjne oraz rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, a także kształcące w nich postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające i specjalistyczne.
Zajęcia wyrównawcze:
1. Z matematyki: 5 grup po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
2. Z przyrody: 5 grup po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
3. Z języka angielskiego: 5 grup po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
4. Z języka niemieckiego: 2 grupy po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
Zajęcia rozwijające:
1. Z matematyki metodą eksperymentu: 3 grupy po 6 uczniów, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
2. Z przyrody metodą eksperymentu: 3 grupy po 6 uczniów, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
3. Informatyka - robotyka: 2 grupy po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
4. Informatyka - programowanie: 2 grupy po 5 osób, 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach:
1. Zajęcia logopedyczne: 2 grupy po 3 osoby, po 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 2 grupy po 3 osoby, po 1 godz. w tygodniu dla każdej grupy.
3. Zajęcia rewalidacyjne, indywidualne dla 2 uczniów po 2 godz. tygodniowo.
4. Indywidualna terapia pedagogiczna dla 4 uczniów po 1 godz. tygodniowo.
Dokumenty związane z rekrutacją uczniów do uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony internetowej szkoły. Znajdują się one w bocznym module obok tego tekstu. Dokumenty w wersji papierowej można otrzymać w szkole.
Kolejne informacje wkrótce.
 
 
 
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2018/2019 są:
  • Piątek 21 września 2018 r. - Akcja "Sprzątanie Świata". 
  • Piątek 2 listopada 2018 r. - dzień po święcie Wszystkich Świętych, "Dzień Zaduszny".
  • Poniedziałek 15, wtorek 16 i środa 17 kwietnia 2019 r. - dni egzaminu ósmoklasisty.
  • Czwartek 2 maja 2019 r.- dzień między Świętem Pracy, a Świętem Narodowym 3 Maja.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 
Egzamin ósmoklasisty
W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy ósmej przystąpią do egzaminu. To właśnie dla nich i dla ich rodziców zamieszczamy oficjalne informatory przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Informator ogólny w wersji papierowej rodzice uczniów klasy ósmej otrzymali od wychowawcy klasy z prośbą, by po zapoznaniu się przekazali go kolejnym rodzicom.
Klikając w jedną z miniaturek można uzyskać dostęp do pełnej wersji informatora.
Warto dodać, że uczniowie klasy ósmej napiszą też dwa sprawdziany próbne. Odpowiednie procedury są właśnie uruchamiane.
 
 
 
Dofinansowanie projektu edukacyjnego
Słowa nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie konkursu i otrzymanie dofinansowania, wypowiedziane przez burmistrza pana Andrzeja Samoraja na uroczystości zakończenia roku szkolnego były uzasadnione.
Na liście dofinansowanych projektów znalazł się projekt Miasta i Gminy Drobin "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku". Projekt przygotowywany był w grudniu 2017 i w styczniu 2018 r.
Słowa podziękowania należą się panu Burmistrzowi, pani kierownik Referatu Oświaty Marioli Wróblewskiej oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania projektu.
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 48 z 49