Strona g┬│├│wna
Image

Szko┬│a Podstawowa
im. prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Dzie├▒ Patrona

Nasza szko┬│a przywi┬▒zuje du┬┐┬▒ wag├¬ do tradycji. Ju┬┐ od wielu lat obchodzimy „Dzie├▒ Patrona", po┬Âwi├¬cony pami├¬ci prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego. Uroczysto┬Â├Ž rozpocz├¬li┬Âmy od od┬Âpiewania hymnu naszej szko┬│y oraz nagrodzenia uczennicy klasy II, Sylwii Jaszczak za udzia┬│ w szkolnym konkursie.  Dziewczynka przygotowa┬│a i zaprezentowa┬│a wiersz o naszej szkole i jej patronie, w którym podkre┬Âli┬│a, ┬┐e posta├Ž prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego powinna by├Ž dla nas wszystkich wzorem do na┬Âladowania. Nast├¬pnie uczniowie pe┬│nili honorowe warty przy obrazie patrona, aby odda├Ž mu ho┬│d.

 
Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Dzie├▒ Patrona" .
 
 
Rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca do klasy I

Zgodnie z Zarz┬▒dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin rekrutacja uzupe┬│niaj┬▒ca do klasy pierwszej Szko┬│y Podstawowej im. prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego w Rogotwórsku b├¬dzie przebiega┬│a wed┬│ug poni┬┐szego  harmonogramu:

  

Dokumenty rekrutacyjne dost├¬pne s┬▒ w kancelarii szko┬│y. Mo┬┐na je równie┬┐ pobra├Ž klikaj┬▒c w poni┬┐sz┬▒ ramk├¬.

 

 

 
┬Žwi├¬to Konstytucji 3 Maja

W pi┬▒tek 28 kwietnia odby┬│a si├¬ uroczysta akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ca┬│a spo┬│eczno┬Â├Ž szkolna mia┬│a okazj├¬ wys┬│uchania monta┬┐u s┬│owno–muzycznego upami├¬tniaj┬▒cego to wa┬┐ne wydarzenie, kiedy to 3 maja 1791 r. uchwalono Ustaw├¬ Rz┬▒dow┬▒ zmieniaj┬▒c┬▒ ustrój Rzeczypospolitej. Warto przypomnie├Ž, ┬┐e by┬│a to konstytucja pierwsza w Europie, a druga na ┬Âwiecie.

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Narodowe ┬Žwi├¬to Konstytucji 3 Maja" . 
 

Wyst├¬p dzieci z naszej szko┬│y mo┬┐na by┬│o równie┬┐ obejrze├Ž na Mszy ┬Âwi├¬tej odprawianej w intencji Ojczyzny w Ko┬Âciele Parafialnym w Rogotwórsku dnia 3 maja o godz. 12:00.

  

Serdeczne podzi├¬kowania sk┬│adamy proboszczowi parafii ks. Krzysztofowi B┬│aszczakowi za umo┬┐liwienie nam wspólnego ┬Âwi├¬towania tak wa┬┐nej uroczysto┬Âci oraz za przekazanie tacy. Dzi├¬kujemy równie┬┐ wszystkim tym, którzy zechcieli wesprze├Ž finansowo nasz┬▒ szko┬│├¬ wrzucaj┬▒c ofiar├¬ do koszyczka. Otrzymane pieni┬▒┬┐ki przeznaczymy m.in. na zakup nowych szarf i r├¬kawiczek do pocztu sztandarowego.

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "┬Žwi├¬to 3 Maja w Ko┬Âciele" .

  

 
Zbi├│rka elektro┬Âmieci
W tym roku nasza szko┬│a przyst┬▒pi┬│a do ogólnopolskiego programu „Moje miasto bez elektro┬Âmieci”, którego celem jest zbiórka wszelkiego typu zu┬┐ytego sprz├¬tu elektrycznego czy elektronicznego oraz zu┬┐ytych baterii. Dodatkowo szko┬│y uczestnicz┬▒ce w programie zdobywaj┬▒ kupony Funduszu O┬Âwiatowego, które pó┬╝niej mo┬┐na wymieni├Ž na pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Pierwsz┬▒ tak┬▒ zbiórk├¬ w naszej szkole planujemy przeprowadzi├Ž w terminie 8-12 maja 2023r. Zapraszamy.

 
 
Dzie├▒ Ziemi

┬Žwiatowy Dzie├▒ Ziemi, to ┬Âwi├¬to, które przypomina nam o konieczno┬Âci dbania o najbli┬┐sze ┬Ârodowisko.

Uczniowie naszej szko┬│y z wielkim zaanga┬┐owaniem posprz┬▒tali teren w najbli┬┐szej okolicy. Z racji tego, w praktyczny sposób mogli wykorzysta├Ž swoj┬▒ wiedz├¬ na temat segregacji odpadów, jednocze┬Ânie pomagaj┬▒c naszej planecie.

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie Dzie├▒ Ziemi .

 

 
Podziêkowania i ¿yczenia

 Wieloletni┬▒ tradycj┬▒ naszej szko┬│y jest wyrób palm wielkanocnych. Dzi├¬ki pomocy rodziców i nauczycieli wykonano ich kilkadziesi┬▒t.

Serdeczne podzi├¬kowania kierujemy do proboszcza parafii Rogotwórsk ks. Krzysztofa B┬│aszczaka, za ┬┐yczliwo┬Â├Ž i umo┬┐liwienie sprzeda┬┐y  palm przy ko┬Âciele parafialnym, a rodzicom za pomoc w ich wykonaniu i sprzeda┬┐y.

S┬│owa podzi├¬kowania sk┬│adamy równie┬┐ Wszystkim tym, którzy zakupili nasze palmy i tym samym wsparli finansowo dzia┬│alno┬Â├Ž rogotwórskiej szko┬│y.

Do podzi├¬kowa├▒ do┬│┬▒czamy najserdeczniejsze ┬┐yczenia z okazji nadchodz┬▒cych ┬Žwi┬▒t Wielkanocnych.

 
 
┬Žwi├¬ta w Punkcie Przedszkolnym

W Punkcie Przedszkolnym ju┬┐ ┬Âwi├¬ta. Babka upieczona, jajka pomalowane, teraz czekamy na zaj┬▒czka z czekoladkami …

   
Wi├¬cej zdj├¬├Ž wykonanych podczas przedszkolnych przygotowa├▒ do ┬Âwi┬▒t mo┬┐na obejrze├Ž w albumie ┬Žwi├¬ta w Punkcie Przedszkolnym.
 
 
G├│ra Grosza 2023

Nasza szko┬│a w tym roku ponownie w┬│┬▒czy┬│a si├¬ w akcj├¬ Góra Grosza, organizowan┬▒ przez Towarzystwo Nasz Dom. Dochód z akcji przeznaczany jest m.in. na pomoc rzeczow┬▒ i wsparcie psychologiczne dzieci i ich bliskich. Po przeliczeniu wszystkich monet, kwota jak┬▒ uda┬│o si├¬ uzyska├Ž to prawie 430 z┬│.

Serdeczne podzi├¬kowania kierujemy do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy w┬│┬▒czyli si├¬ w akcj├¬.

  

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 56 z 193