Strona główna
Image

Szkoła Podstawowa
im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Andrzejki w oddziałach przedszkolnych

W czasie przeznaczonym na zabawę, a jednocześnie w ramach poznawania staropolskich tradycji, najmłodszym dzieciom zorganizowano Andrzejki. Panie wychowawczynie postarały się pokazać kilka najbardziej tradycyjnych wróżb.

 Losowanie karteczki z informacją "kim będę w przyszłości" oraz przekonanie się czyj but pierwszy przekroczy próg klasy, to kanon andrzejkowych wróżb. Fot. A. Skonieczna

Kilka zdjęć wykonanych 30 listopada 2017 r. przez panią Annę Skonieczną można obejrzeć w albumie Andrzejki przedszkolaków.

 

 
Dofinansowanie wycieczki
Z radością informujemy, że pani Bogusława Lewandowska przekazała kwotę 500,- złotych na dofinansowanie wycieczki uczniów w góry.
Dziękujemy!
 
 
 
Miś Mai Wierzbickiej
Ze Szkoły Podstawowej w Staroźrebach otrzymaliśmy bardzo miłe zawiadomienie.
 Po lewej treść e-maila, po prawej Maja ze swoją nagrodą. Fot. Emilia Sadowska
 
 
 
Podziękowanie dla Pana Burmistrza
Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I - III składają serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin Panu Andrzejowi Samorajowi za wyrażenie zgody na sfinansowanie wyjazdu na spektakl profilaktyczny do Płońska.
Kilka dni temu do Pana Burmistrza zostało skierowane pismo z prośbą o sfinansowanie wyjazdu ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok.
Pismem z dnia 13 listopada szkoła została poinformowana, że Pan Burmistrz taką zgodę wyraził.
Słowa podziękowania należą się również paniom: Alicji Olszewskiej - Sekretarz GKRPA i Monice Ostrowskiej - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 
 
 
Konkurs języka angielskiego
6 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie odbył się międzyszkolny konkurs języka angielskiego "English is Fun". W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas drugiej i trzeciej szkół podstawowych w Drobinie i Rogotwórsku.
Reprezentacja Rogotwórska, od lewej: Bartosz Myśliński - kl. III, trzecie miejsce;
Jakub Górecki - kl. II, drugie miejsce; Zuzanna Sawicka - kl. III, drugie miejsce;
Błażej Bauszewski - kl. III; Łukasz Dłużniewski - kl. III, pierwsze miejsce. Fot. E. Sadowska
Organizatorami konkursu były panie: Monika Mikołajewska, Agnieszka Jaszczak i Katarzyna Czajka z Drobina oraz Emilia Sadowska z Rogotwórska.
Więcej informacji o konkursie i jego laureatach znajduje się w Komunikacie organizatorów.
Kilkanaście zdjęć wykonanych przez panią Monikę Mikołajewską w czasie trwania konkursu i podczas wręczania nagród, można obejrzeć w albumie Konkurs języka angielskiego.
 
 
 
Do kogo może zwrócić się rodzic...
"Do kogo może zwrócić się rodzic, jeżeli szkoła nie widzi problemu? Proszę o odpowiedź na stronie szkoły!"
Takie zdania zostały napisane na jednej z ankiet, które wypełniali rodzice w ramach badań prowadzonych przed układaniem Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
W ankiecie tej znalazło się jeszcze kilka innych, bardzo cennych uwag.
Jest mi bardzo przykro, że dopiero dzisiaj zabieram głos w tej sprawie. Po prostu dopiero dzisiaj otrzymałem wypełnione przez uczniów i rodziców ankiety. Nie znam dokładnego terminu, w którym wypełnialiście Państwo te ankiety. Przygotowałem ostateczną ich wersję 19 września. W ostatni piątek (13 października) otrzymałem propozycję programu, w której nie było żadnego odniesienia do przeprowadzonych badań. Zażądałem więc i ankiet, i umieszczenia wynikających z nich problemów w przygotowywanym Programie profilaktyczno-wychowawczym.
Bardzo chciałbym odnieść się do uwag przedstawionych w tej właśnie, powtórzę bardzo cennej dla mnie ankiecie. Musiałbym mieć jednak konkretną wiedzę o tym, co nie zostało załatwione przez wychowawcę. 
Postaram się też odpowiedzieć na cytowane powyżej pytanie.
W pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się do dyrektora szkoły. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona po jego myśli, to do wyboru ma organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organem prowadzacym szkołę jest Gmina Drobin. W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Referat Oświaty. To do pani Kierownik tego referatu może rodzic kierować swoje uwagi czy skargi. Można zwrócić się także do samego Burmistrza.
Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. Ma on do swojej dyspozycji aparat wykonawczy, urząd, który nazywa się Kuratorium Oświaty. W Płocku funkcjonuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Warszawie i do tej delegatury rodzic także może kierować swoje skargi i uwagi.
Bardzo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, poznać konkrety tak, by móc podjąć stosowne kroki. Jeśli moje działania nie spełnią oczekiwań, rodzic zawsze może podjąć interwencję "wyżej".
Waldemar Grodkiewicz
 
 
 
Dodatkowe dni wolne
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2017/2018 są:
  • Piątek, 15 września 2017 r.
  • Poniedziałek, 30 kwietnia; środa, 2 maja; piątek 4 maja 2018 r.
  • Piątek, 1 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 15 z 15