Strona g┬│├│wna
Image

Szko┬│a Podstawowa
im. prof. arch. Stanis┬│awa Marzy├▒skiego
w Rogotwórsku

09-210 Drobin
Tel. 024 26 01 028
e-mail: sprogotw@poczta.onet.pl

 
Konkurs fotograficzny "Kolory jesieni"

W pi┬▒tek, 10 listopada zosta┬│ rozstrzygni├¬ty konkurs fotograficzny "Kolory jesieni". Spo┬Âród nades┬│anych fotografii wyró┬┐nionych zosta┬│o kilka najciekawszych zdj├¬├Ž, które ukaza┬│y pi├¬kno tej kolorowej pory roku. W kategorii klas I-III zosta┬│a wyró┬┐niona praca Piotra Katowickiego, natomiast w klasach IV-VIII wyró┬┐nione zosta┬│y prace: Leny Wierzbickiej, Dominika Przybyli├▒skiego oraz Mai Góreckiej. Celem konkursu by┬│o m.in. rozwijanie wra┬┐liwo┬Âci artystycznej, promowanie walorów przyrodniczych Polski, ciekawe sp├¬dzanie wolnego czasu. Gratulujemy! 

  

Zdj├¬cia w wr├¬czenia naród mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Konkurs fotograficzny ". 

  

 
┬Žwi├¬to Niepodleg┬│o┬Âci
Wolno┬Â├Ž i Ojczyzna - to my┬Âl przewodnia uroczysto┬Âci zorganizowanej w naszej Szkole z okazji Narodowego ┬Žwi├¬ta Niepodleg┬│o┬Âci. 105 rocznic├¬ odzyskania niepodleg┬│o┬Âci uczcili┬Âmy podwójnie. 10 listopada uczniowie zaprezentowali program artystyczny dla szkolnej spo┬│eczno┬Âci. Wszyscy o godzinie 11.11 uroczy┬Âcie za┬Âpiewali hymn pa├▒stwowy. 11 listopada szkolni arty┬Âci wyst┬▒pili dla spo┬│eczno┬Âci lokalnej w Ko┬Âciele parafialnym p.w. ┬Žw. Wawrzy├▒ca w Rogotwórsku. Przedstawiony przez uczniów monta┬┐ s┬│owno-muzyczny dostarczy┬│ ogl┬▒daj┬▒cym wielu wzrusze├▒ i by┬│ dla wszystkich niezapomnian┬▒ lekcj┬▒ patriotyzmu.
Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "┬Žwi├¬to Niepodleg┬│o┬Âci". 
 
 
Dzie├▒ Zdrowego ┬Žniadania

Mi├¬dzynarodowy Dzie├▒ Zdrowego ┬Žniadania obchodzony jest 8 listopada. G┬│ównym celem organizacji zaj├¬├Ž by┬│o zach├¬canie dzieci do zdrowego od┬┐ywiania. W tym dniu uczniowie kl. I - III przygotowali zdrowe, kolorowe kanapki. Warto pami├¬ta├Ž, ┬┐e ┬Âniadanie to najwa┬┐niejszy posi┬│ek dnia. Jest ┬╝ród┬│em energii potrzebnej do prawid┬│owego funkcjonowania, wi├¬c powinien by├Ž prawid┬│owo skomponowany.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž  w albumie "Dzie├▒ Zdrowego ┬Žniadania". 

 

 
Dzie├▒ Postaci z Bajek

Mi├¬dzynarodowy Dzie├▒ Postaci z Bajek obchodzony jest ka┬┐dego roku 5 listopada, w rocznic├¬ urodzin Walta Disneya – jednego z najpopularniejszych autorów animowanych bajek dla dzieci.

W naszej szkole to wydarzenie ┬Âwi├¬towali┬Âmy 7 listopada. W tym dniu przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III przebrali si├¬ za dowoln┬▒ posta├Ž z wybranej przez siebie bajki. Podczas spotka├▒ odby┬│y si├¬ konkursy i zabawy nawi┬▒zuj┬▒ce do postaci i ich przygód z najpopularniejszych bajek. Nie zabrak┬│o zabaw tanecznych i s┬│odkiego pocz├¬stunku.

  

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumach: "Dzie├▒ Postaci z Bajek - kl. I-III" oraz "Dzie├▒ Postaci z Bajek - Przedszkole".

 

 
Lekcja otwarta z fizyki

W czwartek 2 listopada odby┬│a si├¬ lekcja otwarta, na której uczniowie klasy 8 wykonali eksperymenty fizyczne z elektrostatyki dla m┬│odszych uczniów, przedszkolaków i nauczycieli. Pokazali ró┬┐ne sposoby elektryzowania cia┬│: przez tarcie, dotyk i indukcj├¬ elektrostatyczn┬▒. Przedstawili te┬┐ zasad├¬ dzia┬│ania elektroskopu oraz maszyny elektrostatycznej. Dzieciom bardzo podoba┬│y si├¬ do┬Âwiadczenia oraz ch├¬tnie uczestniczy┬│y w pokazach.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Lekcja otwarta z fizyki".

 

 
Wycieczka do Ciechanowa

W pi┬▒tek 3 listopada uczniowie klas IV-VIII wybrali si├¬ na wycieczk├¬ do Ciechanowa. Odwiedzili mazowieck┬▒ stolic├¬ romantyzmu czyli Opinogór├¬, a konkretnie Muzeum Romantyzmu - neogotycki pa┬│acyk Krasi├▒skich z po┬│owy XIX wieku wraz z otaczaj┬▒cym go terenem. Z epoki romantyzmu powrócili do tera┬╝niejszo┬Âci i udali si├¬ do Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Tam uczestniczyli w warsztatach chemicznych i zwiedzali wystaw├¬ z interaktywnymi eksponatami. Po zjedzeniu pysznej pizzy, troch├¬ zm├¬czeni, ale zadowoleni wrócili do domu.

 

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Wycieczka do Ciechanowa ".

 

 
Parking 2023

Zgodnie z tradycj┬▒ szko┬│y Samorz┬▒d Uczniowski zorganizowa┬│ parking dla odwiedzaj┬▒cych cmentarz parafialny w Rogotwórsku w dniu Wszystkich ┬Žwi├¬tych.

 

Serdecznie dzi├¬kujemy wszystkim tym, którzy wsparli nasz┬▒ inicjatyw├¬.
Zebrane pieni┬▒┬┐ki zostan┬▒ przeznaczone na dofinansowanie kolejnej wycieczki.

Do zobaczenia za rok! 

 

 
Szko³a pamiêta 2023

26 pa┬╝dziernika delegacja uczniów naszej szko┬│y wraz z opiekunkami uda┬│a si├¬ na cmentarz w Drobinie w celu uporz┬▒dkowania grobu dawnego kierownika szko┬│y Józefa Ko┬Âciucha. Na nagrobku po┬│o┬┐ona zosta┬│a nowa wi┬▒zanka oraz zapalone zosta┬│y znicze. Odwiedzili┬Âmy tak┬┐e groby zmar┬│ych nauczycielek oraz burmistrza. Ich pami├¬├Ž uczcili┬Âmy cich┬▒ modlitw┬▒ i zapalonymi zniczami. Byli┬Âmy tak┬┐e na cmentarzu w Rogotwórsku, gdzie odwiedzili┬Âmy grób ksi├¬┬┐y oraz zmar┬│ej nauczycielki. Poprzez dzia┬│ania, których si├¬ podj├¬li┬Âmy po raz kolejny wzi├¬li┬Âmy udzia┬│ w akcji „Szko┬│a pami├¬ta”.

  

Wi├¬cej zdj├¬├Ž mo┬┐na obejrze├Ž w albumie "Szko┬│a pami├¬ta 2023". 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 16 z 193