Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W poniedzialek, 14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Był to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły. Następnie obecni na uroczystości goście (Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz Kierownik Referatu Oświaty), dzieci przedszkolne, uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły obejrzeli specjalnie przygotowaną prezentację na temat Komisji Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela.

Po prezentacji uczniowie przedstawili satyryczny program artystyczny, który przygotowali pod kierunkiem pani Idalii Dymek.
Miłym punktem uroczystości było wręczenie nagrody Burmistrza nauczycielowi wychowania fizycznego panu Marcinowi Gajewskiemu.
Ostatnim punktem programu było przekazanie wierszowanych życzeń dla wychowawców i życzeń dla pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
Kilkadziesiąt zdjęć wykonanych przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Brzezińską można obejrzeć w albumie Dzień Edukacji Narodowej - 2019.