Parking - Wszystkich Świętych 2019
Podtrzymując wieloletnią tradycję, w uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2019 r., Samorząd Uczniowski zorganizoawał parking dla gości odwiedzających groby swoich bliskich na cmentarzu parafialnym w Rogotwórsku.
Od godziny 10.00 ekipa obsługowa oczekiwała na gości. Fot. Kacper Siejka
To i kilkanaście zdjęć pokazujących pracę uczniów oraz jej efekty można obejrzeć w albumie Parking - 1 listopada 2019.