Wyjazd na Podhale - spotkanie organizacyjne
W najbliższy czwartek, 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów wyjeżdżających na Podhale i ich rodziców.
Ze względu na wagę omawianych spraw bardzo proszę o przybycie do szkoły wszystkich zainteresownych.
Waldemar Grodkiewicz