Jazda po linii
Po kilku niezbyt udanych próbach, udało się wreszcie zaprogramować robota tak, by jechał po wyznaczonej linii.
Podczas pierwszych feryjnych zajęć w sobotę, 8 lutego 2020 r. robot podjął
zadanie poszukiwania białej linii i poruszania się po wyznaczonym przez nią okręgu.