Ważne informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku w roku szkolnym 2021/2022 są:
1. Dni egzaminu ósmoklasisty:
  • wtorek, 24 maja 2022 r., egzamin z języka polskiego,
  • środa, 25 maja 2022 r., egzamin z matematyki,
  • czwartek, 26 maja 2022 r., egzamin z języka angielskiego.
2. Piątek, 12 listopada 2021 r., dzień po Święcie Niepodległości.
3. Piątek, 7 stycznia 2022 r., dzień po święcie Trzech Króli.
4. Piątek, 17 czerwca 2022 r., dzień po święcie Bożego Ciała.
 
Dzień Edukacji Narodowej
Termin i organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej określa Art. 74 ustawy Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1762).
Jego treść jest następująca:
"W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych."
W Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku program obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2021 r. jest następujący:
Godz. 9.00: początek uroczystości: wprowadzenie sztandaru, hymn szkoły.

Ok. godz. 9.10: program artystyczny i ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

Ok. godz. 9.45: akademia przygotowana przez uczniow pod kierunkiem pań: Anety Krysińskiej, Małgorzaty Kwiatkowskiej i Wioletty Woźnickiej.

Ok. godz. 10.40: posiłek dla uczniów.

Godz. 11.00: odjazd uczniów autobusem szkolnym.

Rano autobus jedzie według normalnego rozkładu - tak, jak w każdy dzień nauki.