Naszym zdaniem

Witamy w miejscu, w którym b├¬dziemy przedstawiali swoje stanowisko w wa┬┐nych dla szko┬│y sprawach oraz b├¬dziemy dzieli├Ž si├¬ naszymi uwagami i spostrze┬┐eniami o wydarzeniach, które mia┬│y miejsce w szkole.


Podzi├¬kowanie Przewodnicz┬▒cego Zarz┬▒du Samorz┬▒du Uczniowskiego

W imieniu uczniów naszej szko┬│y serdecznie dzi├¬kuj├¬ Radnym Rady Miejskiej w Drobinie za dofinansowanie wycieczki w góry.

Moje podzi├¬kowanie tutaj.

Kacper Siejka 


Chcemy do Rogotwórska!

W sierpniu 2017 roku nasza szko┬│a uleg┬│a zniszczeniu. Niestety musieli┬Âmy tymczasowo przenie┬ si├¬ do szko┬│y do Drobina. Chocia┬┐ nam nie jest tu ┬╝le ale w naszej szkole jest nam o wiele lepiej. Wracamy pó┬╝no mamy mniej czasu na nauk├¬, jeste┬Âmy w szkole do 16:30. S┬▒ te┬┐ plusy ale te┬┐ i minusy. Jednym z najwa┬┐niejszych plusów jest to, ┬┐e poznali┬Âmy du┬┐o nowych kolegów, z którymi  b├¬dzie nam si├¬ ci├¬┬┐ko rozsta├Ž jak wrócimy do siebie. Mamy dwa razy w tygodniu  w-f na hali z czego bardzo si├¬ cieszymy. W obecnej sytuacji zbytnio nie mo┬┐emy organizowa├Ž apeli i przedstawie├▒. Warunki do nauki te┬┐ nie s┬▒ z┬│e. Ka┬┐da klasa posiada w┬│asn┬▒ sal├¬ lekcyjn┬▒. Jest jedna szatnia dla ca┬│ej szko┬│y. Mamy mo┬┐liwo┬Â├Ž przyje┬┐d┬┐ania dwoma kursami, pierwszy jest 7:45, a drugi o 8:40. Po zako├▒czeniu lekcji s┬▒ trzy kursy: 14:40, 15:30, 16:30. Mamy ograniczon┬▒ swobod├¬ poruszania si├¬, poniewa┬┐ w naszej szkole na przerwach mogli┬Âmy wyj┬Â├Ž i dotleni├Ž organizm, a w obecnej sytuacji ca┬│e dnie sp├¬dzamy w budynku. Na przerwach jest bardzo du┬┐y ha┬│as, do którego trudno by┬│o si├¬ nam przyzwyczai├Ž. Mamy mniejsze mo┬┐liwo┬Âci rozwijania naszych pasji pi┬│karskich jak zarówno gimnastycznych. W Rogotwórsku mieli┬Âmy wi├¬cej zaj├¬├Ž, które d┬│u┬┐ej trwa┬│y. W tej szkole zaj├¬cia gimnastyczne s┬▒ w poniedzia┬│ki, i dlatego uczennice klasy siódmej musz┬▒ zwalnia├Ž si├¬ z zaj├¬├Ž wychowania fizycznego. Dla pi┬│karzy w pi┬▒tki SKS-y s┬▒ po wszystkich lekcjach i wi├¬ksza po┬│owa dzieci jest zm├¬czona i nie zostaje. Dla klasy siódmej i pi┬▒tej s┬▒ bardzo ma┬│e izby lekcyjne i z tego powodu sprawdziany i kartkówki musz┬▒ pisa├Ž siedz┬▒c odwróceni od siebie. Na pewno sprawia im to du┬┐┬▒ trudno┬Â├Ž jak zarówno nauczycielom. W czwartki gdy klasa szósta ma zaj├¬cia j├¬zyka polskiego to na ┬Âwietlicy leci muzyka, która bardzo przeszkadza w skupieniu si├¬ uczniom. Bardzo by┬Âmy chcieli wróci├Ž do naszej szko┬│y. Bardzo dzi├¬kujemy za przyj├¬cie naszej szkó┬│ki lecz nie mo┬┐emy si├¬ cieszy├Ž z tej sytuacji dlatego, ┬┐e mamy wi├¬ksze trudno┬Âci z nauk┬▒.

Doda┬│a: Natalia Czerwi├▒ska, uczennica klasy VI, 24 listopada 2017 r. 


Chcemy do naszej szko┬│y

Dzi├¬ki ankiecie na stronie naszej szko┬│y wiadomo, ┬┐e wi├¬kszo┬Â├Ž dzieci chce wraca├Ž do szko┬│y w Rogotwórsku. Uczniowie skar┬┐┬▒ si├¬ na zm├¬czenie po szkole. Jest ono spowodowane pó┬╝nym wracaniem do domu i du┬┐ymi ilo┬Âciami prac domowych. 

Karol Giszczak,ucze├▒ klasy VII 


Wspomnienia z wycieczki

14 listopada 2017 r. pojechali┬Âmy do Warszawy, do Cinema City. Byli┬Âmy w sali ruchu i pryska┬│a na nas woda. By┬│o zabawnie i ┬Âmiesznie. Potem byli┬Âmy w drugiej sali muzycznej i s┬│uchali┬Âmy muzyki. Potem znowu wrócili┬Âmy do sali ruchu i gryz┬│y nas w├¬┬┐e. Odpowiadali┬Âmy na pytania, a pó┬╝niej pojechali┬Âmy do Bia┬│ej Zebry na lasery. Podzielili┬Âmy si├¬ na dru┬┐yny i wygra┬│a dru┬┐yna niebieskich. Na ko├▒cu pojechali┬Âmy do McDonald. 

Dodali: Rafa³ £uniewski i Dawid Mich, uczniowie klasy V
Relacja z meczu

27 pa┬╝dziernika 2017 r. rozegrali┬Âmy sparing z uczennicami z Drobina. Mecz zako├▒czy┬│ si├¬ wynikiem remisowym 1 : 1. Rywalki by┬│y wytrwa┬│e i nie poddawa┬│y si├¬. Gra przebiega┬│a w naprawd├¬ mi┬│ej atmosferze. Nie by┬│o ┬┐adnych fauli. Bramk├¬ dla naszej dru┬┐yny zdoby┬│a uczennica klasy siódmej Natalia Peda. W tym roku szkolnym by┬│ to nasz pierwszy mecz.

Doda┬│y: Natalia Peda i Karolina Wojciechowska, uczennice kl. VII.


Szóstaki ┬┐egnaj┬▒ szko┬│├¬

Sze┬Â├Ž lat temu, b├¬d┬▒c przestraszonymi maluchami, ale z wielkim zaciekawieniem, przyszli┬Âmy do szko┬│y. Rozpocz├¬li┬Âmy nauk├¬ z Pani┬▒ Marysi┬▒ Lewandowsk┬▒. Dla nas ta Pani by┬│a najlepsza, najwa┬┐niejsza. Przez pierwsze trzy lata by┬│a nasz┬▒ wychowawczyni┬▒. Nast├¬pnie przyj├¬┬│a  nas z otwartymi r├¬koma Pani Sylwia Prymuszewska. Tak zacz├¬┬│a si├¬ nasza czwarta klasa. Niestety za rok musieli┬Âmy si├¬ z ni┬▒ po┬┐egna├Ž... Na miejsce Pani Sylwii przysz┬│a nowa nauczycielka. By┬│a z nami dwa miesi┬▒ce ale przez ten czas bardzo J┬▒ polubili┬Âmy. Na pocz┬▒tku szóstej klasy poznali┬Âmy nowego wychowawc├¬ Pana ┬úukasza Tarnickiego. Dzi├¬ki Niemu zacz├¬li┬Âmy traktowa├Ž matematyk├¬ na powa┬┐nie. Dzi├¬kujemy za te wspania┬│e sze┬Â├Ž lat :)

Doda┬│y uczennice kl. VI: Agnieszka Ciarka, Weronika D┬│u┬┐niewska, Katarzyna Pe┬│ka, Justyna Witkowska, Dominika Zbyszy├▒ska, Justyna Zbyszy├▒ska


Nasze wspomnienia ze Stanis┬│awowa

W ┬Ârod├¬ 25 maja pojechali┬Âmy do Stanis┬│awowa. Udali┬Âmy sie tam w celu odebrania nagrod i wyró┬┐nie├▒. Po ich odebraniu mogli┬Âmy sobie zje┬Â├Ž i si├¬ napi├Ž. Jedzenie tam by┬│o pyszne! Przed odebraniem nagród byl koncert uczniów z Cieszewa. Po jedzeniu musieli┬Âmy niestety pojecha├Ž do domu.

Dodali: Micha┬│ Szczepa├▒ski, Karolina Wojciechowska, Dominik Wojda, 31 maja 2016.


Wycieczka do Banku PKO

W ┬Ârod├¬ 25 maja 2016 roku wyjechali┬Âmy na wycieczk├¬ do Sierpca. Zaprosi┬│ nas pan Waldemar M┬│ynarczyk ┬┐eby┬Âmy zwiedzili bank PKO. Pokazywa┬│ nam jak sprawdza├Ž czy pieni┬▒dze s┬▒ prawdziwe. Liczyli┬Âmy je i ogl┬▒dali┬Âmy album banknotów. Dostali┬Âmy tam ró┬┐ne upominki i rozwi┬▒zali┬Âmy rebusy.

Doda┬│: Damian Jaszczak, klasa IV, 31 maja 2016.

W ┬Ârod├¬ 25 maja 2016 roku pojechali┬Âmy na wycieczk├¬ do Sierpca. Zaprosi┬│ nas dyrektor oddzia┬│u pan Waldemar M┬│ynarczyk ┬┐eby┬Âmy zwiedzili bank w PKO. Pokazywa┬│ na jak sprawdza├Ž czy pieni┬▒dze nie s┬▒ z fa┬│szowane. Ogl┬▒dali┬Âmy albumy z pieni├¬dzmi innych krajów. Na koniec w sali konferencyjnej rozwi┬▒zywali┬Âmy rebusy i dostali┬Âmy upominki.

Doda┬│a: Kamila Woli├▒ska, klasa IV, 31 maja 2016.

W ┬Ârod├¬ 26 maja 2016 roku pojechali┬Âmy do Sierpca do banku PKO. Gdy dojechali┬Âmy ka┬┐dy usiad┬│ na miejscu pracy dyrektora. Gdy ja usiad┬│em poczu┬│em lekki stres jednak potem by┬│o lepiej. Wtedy zauwa┬┐y┬│em, ┬┐e si├¬ nadaje na te stanowisko. Niestety siedzia┬│em tylko chwil├¬, ale to dla mnie i tak du┬┐o. Fajnie by┬│o wchodzi├Ž w ró┬┐ne stronki. Mam nadziej├¬, ┬┐e  b├¬d├¬ móg┬│ tam pracowa├Ž, i awansowa├Ž na dyrektora. Mrugni├¬cie

Doda┬│: Cezary Gawinek, klasa V, 31 maja 2016.


Spotkanie z szynszyl┬▒

8 stycznia 2015 r. do naszej szko┬│y przyjecha┬│a pani Ewelina Iwa├▒ska i opowiada┬│a nam o ciekawych zwierz├¬tach z p┬│ockiego zoo. Przywioz┬│a te┬┐ szynszyl├¬ o nazwie Pusio. Najpierw pani przygotowa┬│a zagadki dla m┬│odszych dzieci. Wy┬Âwietla┬│a te┬┐ zdj├¬cia: hipopotama, ┬┐yrafy, zebry i kangura. Dowiedzieli┬Âmy si├¬ ciekawych rzeczy. Ma┬│y kangur po urodzeniu jest wielko┬Âci ziarnka fasoli, hipopotam ziewa po to, ┬┐eby odstraszy├Ž drapie┬┐ników od swoich dzieci. Z┬▒b hipotama ma 30 cm. Zebra ma paski po to ┬┐eby, odstrasza├Ž owady. Ma┬│a ┬┐yrafa po urodzeniu ma 2 m wysoko┬Âci. J├¬zyk ┬┐yrafy ma pó┬│ metra. Kiedy zagadki si├¬ sko├▒czy┬│y mogli┬Âmy pog┬│aska├Ž szynszyl├¬ i zrobi├Ž z ni┬▒ zdj├¬cie.

Dodali: Kornel G┬│a┬┐ewski, Dawid ┬úuniewski, Katarzyna Pe┬│ka, Justyna Witkowska, kl. V.    9 stycznia 2015 r. 


┬Žwi├¬ty Stanis┬│aw Kostka odkryty na nowo

Dnia 23 marca 2013 r. odby┬│ si├¬ konkurs historyczny pt: „┬Žwi├¬ty Stanis┬│aw Kostka odkryty na nowo”. Zosta┬│ on zorganizowany przez Zespó┬│ Szkó┬│ Katolickich im. ┬Žw. Stanis┬│awa Kostki w Sikorzu. Pojecha┬│am z wychowawczyni┬▒, pani┬▒ Sylwi┬▒ Ka┬╝mirczak. Po wej┬Âciu do budynku przeszli┬Âmy do sali. Tam podzielono nas na grupy. Nast├¬pnie przeszli┬Âmy do klasy, w której napisali┬Âmy test. Po konkursie oprowadzono nas po szkole, a potem zaproszono na pocz├¬stunek. Og┬│oszenie wyników nast┬▒pi┬│o kilka minut pó┬╝niej. Do drugiego etapu przesz┬│o pi├¬tna┬Âcie osób, ┬│┬▒cznie ze mn┬▒. Polega┬│ on na ustnej odpowiedzi. Po zako├▒czeniu drugiej cz├¬┬Âci konkursu, przeszli┬Âmy do sali, w której odbywa┬│ si├¬ koncert. Po chwili og┬│oszono wyniki i wr├¬czono nagrody laureatom. Niestety nie zaj├¬┬│am miejsca w ┬Âcis┬│ej czo┬│ówce, ale ciesz├¬ si├¬, ┬┐e mog┬│am wzi┬▒├Ž udzia┬│ w tym konkursie.

Doda┬│a: Ma┬│gorzata Kami├▒ska, kl. VI, 5.04.2013 r.


Konkurs matematyczny

W dniu 1 marca 2013 r. (w pi┬▒tek) odby┬│ si├¬ konkurs matematyczny w Niepublicznym Gimnazjum Katolickim w Sikorzu ko┬│o P┬│ocka. Konkurs ten polega┬│ na zaznaczaniu prawid┬│owych odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Na zaznaczanie odpowiedzi by┬│o 30 minut, a zada├▒ by┬│o 25. Na wszystkie konkursy przyjecha┬│o ponad 200 osób. Zadania te by┬│y do┬Â├Ž trudne, ka┬┐de na swój sposób. Po te┬Âcie musieli┬Âmy wyj┬Â├Ž z sali a zostali ci uczniowie, którzy pisali test z j├¬zyka angielskiego. Wyniki konkursu matematycznego maj┬▒ by├Ž og┬│oszone jeszcze przed ko├▒cem marca.

Doda┬│a: Paulina Wieszczy├▒ska, kl. IV, 3.03.2013 r.


Dnia 4 czerwca 2013 r. odby┬│a si├¬ wycieczka do Brudzenia i Sikorza. Organizatorem wyjazdu dla uczniów z Nowej Góry i Rogotwórska by┬│o Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi P┬│ockiej. Szczególnie serdecznie dzi├¬kujemy Panu Andrzejowi Dzi├¬cio┬│owi za zaproszenie nas i za przygotowanie programu.

Naszym opiekunem by┬│a p. Sylwia Ka┬╝mirczak. Zbiórka by┬│a o godz. 8.25 przed szko┬│┬▒, a wyjechali┬Âmy o godzinie 8.30. Jechali┬Âmy dwoma busami, poniewa┬┐ byli┬Âmy z dzie├Žmi z gimnazjum z Góry. Jechali┬Âmy troch├¬ d┬│u┬┐ej ni┬┐ godzin├¬. Na miejscu znale┬╝li┬Âmy si├¬ oko┬│o godziny 9.45. Gdy dojechali┬Âmy na miejsce, czekali┬Âmy na inne dzieci z innych szkó┬│. Gdy byli ju┬┐ wszyscy wyruszyli┬Âmy. Przez oko┬│o 3 godziny chodzili┬Âmy po lesie i nie tylko. Wyjechali┬Âmy oko┬│o godz. 12.10. a do szko┬│y dojechali┬Âmy oko┬│o godz. 13.15. Wycieczka si├¬ na prawd├¬ uda┬│a. Chcia┬│abym jeszcze raz tam pojecha├Ž. ;)

Doda┬│a: Patrycja Ka┬╝mierczak, kl. VI, 13 czerwca 2013 r.

Ze szko┬│y wyjechali┬Âmy ok. godz. 8.30. Na ten wyjazd pojecha┬│a tylko klasa VI. Podzielili┬Âmy si├¬ na dwie grupy i wyjechali┬Âmy. Po przyje┬╝dzie na miejsce poszli┬Âmy do lasu. Ogl┬▒dali┬Âmy tam pomniki przyrody - g┬│ównie drzewa. W├¬drowali┬Âmy po stromej trasie. Zatrzymali┬Âmy si├¬ przy wielkim dole. Przewodnik wyja┬Âni┬│ nam, ┬┐e tam bardzo dawno temu by┬│a osada. Po powrocie do autobusu pojechali┬Âmy do Sikorza. Tam równie┬┐ zwiedzali┬Âmy park krajobrazowy i pomniki przyrody. W drodze powrotnej wst┬▒pili┬Âmy do baru w Drobinie. Naszym opiekunem by┬│a pani Sylwia Ka┬╝mirczak. To by┬│a bardzo udana wycieczka i mile sp├¬dzony dzie├▒.

Doda┬│a: Ma┬│gorzata Kami├▒ska, kl. VI, 13 czerwca 2013 r.


Konkurs recytatorski w Ció┬│kówku

12 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Ció┬│kówku odby┬│ si├¬ Mi├¬dzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja z u┬Âmiechem”. Uczestniczyli w nim uczniowie z: Rogotwórska, Drobina, Cieszewa, Zagroby, Rogozina i Ció┬│kówka. Na pocz┬▒tku wyst┬▒pi┬│y dzieci z klas I - III. Po wyst├¬pie ostatniego uczestnika by┬│a pi├¬ciominutowa przerwa, podczas której panie pocz├¬stowa┬│y nas napojem i p┬▒czkiem. Po przerwie weszli wszyscy na sal├¬ i rozpocz├¬┬│o si├¬ recytowanie dla klas IV - VI. Po wypowiedzeniu wierszy jurorzy zaczynali ocenia├Ž uczestników. W tym czasie pan za┬Âpiewa┬│ trzy piosenki, a potem zata├▒czy┬│y dla nas dzieci z Ció┬│kówka – recytatorzy czyli zespó┬│ o nazwie „Anio┬│y i Demony”. Po tym wyst├¬pie jurorzy og┬│osili wyniki i rozdali nagrody.

Doda³a: Jolanta £aciñska, kl. IV, 13 czerwca 2013 r.


Moje zaj├¬cia ARU 

W naszej szkole program "┬Žladami Pitagorasa" rozpocz┬▒┬│ si├¬ 1 wrze┬Ânia w 2011 r. i trwa┬│ do 30 czerwca 2013 r. Dzi├¬ki temu programowi zostali┬Âmy "studentami" Akademii Rozwoju Umiejetno┬Âci. M┬│odsze dzieci, z klas I - III, mia┬│y zaj├¬cia z panem Piotrem i z panem Marcinem. Starsze, z klas IV - VI, z pani┬▒ Ani┬▒ i z pani┬▒ Joann┬▒. Na zaj├¬ciach robili┬Âmy wiele ciekawych rzeczy. Rozmawiali┬Âmy o naszych najbli┬┐szych i o zawodach wykonywanych przez doros┬│ych. Mówili┬Âmy o Januszu Korczaku i o jego sieroci├▒cu. Jednak najbardziej podoba┬│y mi si├¬ zaj├¬cia o pracy dziennikarza. Prowadzili┬Âmy wiadomo┬Âci, zapowiadali┬Âmy prognoz├¬ pogody i udzielali┬Âmy wywiadów jako s┬│awne osoby. Zaj├¬cia ARU nauczy┬│y nas wspó┬│pracy i podzia┬│u zada├▒ w grupie uczniów.

Doda┬│a: Weronika Buczy├▒ska, kl. IV, 14 czerwca 2013 r.


Mój "Pitagoras"

Zaj├¬cia z "Pitagorasa" zacz├¬┬│y si├¬ 1 wrze┬Ânia 2011 roku, a sko├▒czy┬│y si├¬ 30 czerwca 2013 roku. Na wszystkich zaj├¬ciach bawi┬│am si├¬ doskonale. Moimi ulubionymi zaj├¬ciami by┬│y zaj├¬cia plastyczne. Zrobili┬Âmy wiele wspania┬│ych rzeczy. Anio┬│ki z gliny ceramicznej by┬│y przepi├¬kne. Uwielbia┬│am robi├Ž w┬│asnor├¬cznie bi┬┐uterie z modeliny, a tak┬┐e z koralików. Najbardziej zaintrygowa┬│o mnie dzierganie. Od razu zabra┬│am si├¬ do pracy. Dzierga┬│o si├¬ wy┬│┬▒cznie we┬│n┬▒ czesankow┬▒ i ig┬│ami do filcowania. Na samym pocz┬▒tku dziergali┬Âmy ozdoby, ale pó┬╝niej zabrali┬Âmy si├¬ do czego┬ powa┬┐niejszego. Szaliki! Zacz├¬┬│am dzierga├Ž najwcze┬Âniej jak mog┬│am. Okaza┬│o si├¬ ┬┐e mój szalik jest najd┬│u┬┐szy. Sko├▒czy┬│am go po jaki┬ kilku miesi┬▒cach. Bawi┬│am si├¬ na tych zaj├¬ciach ┬Âwietnie. Równie┬┐ uwielbia┬│am zaj├¬cia z matematyki nazywa┬│y si├¬ one "Matematyka dla ciekawskich”. Przeprowadzili┬Âmy ankiet├¬. Znajdowa┬│y si├¬ tam pytania takie jak: "Jaki jest twój ulubiony kolor, zwierz├¬, jedzenie, rodzaj muzyki”. Wszyscy uczniowie j┬▒ wype┬│nili. Niedawno  zacz├¬li┬Âmy przygotowania do filmu. Gram w nim g┬│ówn┬▒ rol├¬. Moja posta├Ž ma na imi├¬ Ja┬Â. Moja kole┬┐anka Julita równie┬┐ jest postaci┬▒ pierwszoplanow┬▒. Gra Ma┬│gosi├¬. Paulina jest Narratorem, Weronika R┬▒bikem, a Oliwia gra dwie role. Jej postacie to Królowa Nauk i Koszmarny Le├▒. Je┬┐eli wszystko wyjdzie jak nale┬┐y mo┬┐e nied┬│ugo zobaczycie go w kinach. Na razie zapraszam do obejrzenia go na p┬│ycie DVD. Jednym s┬│owem zaj├¬cia z "Pitagorasa" s┬▒ fantastyczne.

Doda┬│a: Julia G┬│a┬┐ewska, 18 czerwca 2013 r.

Zosta├▒ przyjacielem wody - warsztaty w szkole

Pani Emila Winiarska i pani Kamila Marczak przywita┬│y nas w ┬Ârod├¬ 20.11.2013 r. w Rogotwórsku. Przyjecha┬│y z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w P┬│ocku. Badali┬Âmy co w wodzie si├¬ znajduje. Na pocz┬▒tek sprawdzali┬Âmy czy woda jest czysta czy zanieczyszczona. Gdy woda barwi przez specjalne odczynniki chemiczne, po czasie mieszania w kó┬│ko, potem przyk┬│adali┬Âmy ampu┬│k├¬ z próbk┬▒ do planszy z odcieniami  wody jakie mog┬│y by├Ž kolory i oceniali┬Âmy czy dobra do picia czy nie. Doda┬│: Hubert Wyszy├▒ski, kl. VI, 21 listopada 2013 r.

20 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku by┬│a specjalna lekcja przyrody. Przyjecha┬│y do nas: pani Emilia Winiarska i pani Kamila Marczak z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w P┬│ocku. Zaj├¬cia te trwa┬│y godzin├¬ lekcyjn┬▒ w tym czasie panie pokaza┬│y nam ile azotynów mo┬┐e by├Ž w wodzie z rzeczki przy polu. Panie bada┬│y nam wod├¬ z kranu i kana┬│ów. Okaza┬│o si├¬ ┬┐e w wodzie z kranu nic nie by┬│o, a w kanale by┬│o du┬┐o azotynów. Wykrywali┬Âmy to za pomoc┬▒ odczynników chemicznych, jak woda zabarwi┬│a na ┬┐ó┬│to by┬│a czysta, a jak na jaki┬ odcie├▒ ró┬┐owego by┬│a brudna. Doda┬│: Adam Sto┬│owski , kl. VI, 21 listopada 2013 r.

Wczoraj w szkole odby┬│y si├¬ warsztaty, na których badali┬Âmy wod├¬. Te zaj├¬cia by┬│y bardzo ciekawe. Badali┬Âmy tam ile monet zmie┬Âci si├¬ w szklance wype┬│nionej po brzegi, wynik wyszed┬│ 20-23 monety. Wk┬│adali┬Âmy spinacz do wody ┬┐eby nie uton┬▒┬│, aby si├¬ zatopi┬│ wystarczy┬│o jedno drgni├¬cie i spinacz ton┬▒┬│. Dzi├¬ki odczynnikom chemicznym woda zmienia┬│a kolory np. na niebieski, ┬┐ó┬│ty, czerwony oraz zielony, to ┬Âwiadczy┬│o, czy jest zanieczyszczona, czy czysta. Zaj├¬cia trwa┬│y oko┬│o 60 minut, wszyscy si├¬ uczyli i bawili. Uczniowie chcieli aby te zaj├¬cia trwa┬│y jeszcze troch├¬.

Doda┬│: Jakub Bucior, kl. VI, 21 listopada 2013 r.

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku odby┬│y si├¬ zaj├¬cia w których robili┬Âmy ciekawe eksperymenty zwi┬▒zane z wod┬▒. Te warsztaty prowadzi┬│y dwie panie: Pani Emilia Winiarska i Pani Kamila Marczak z Regionalnego Centrum Ekologicznego. Badali┬Âmy poziom azotu w wodzie i wiele innych ciekawych rzeczy. Zaj├¬cia trwa┬│y jedn┬▒ godzin├¬ lekcyjn┬▒. Wielu dzieciom bardzo podoba┬│y si├¬ te zaj├¬cia edukacyjno-ekologiczne. Te zaj├¬cia by┬│y jednymi z najciekawszych zaj├¬├Ž w tym roku szkolnym. Moim ulubionym eksperymentem by┬│ eksperyment z wod┬▒, widelcem i spinaczem biurowym. Badali┬Âmy te┬┐ wod├¬ przyniesion┬▒ przez uczniów. W tych warsztatach uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Za pomoc┬▒ odczynników chemicznych woda zmienia┬│a swoj┬▒ barw├¬ to moim zdaniem drugi ulubiony eksperyment.

Doda┬│: Adam Czerwi├▒ski, kl. VI, 21 listopada 2013 r.


W sobotê, 8 grudnia 2012 r. uczniowie naszej szko³y byli na wycieczce w Planetarium, w Warszawie.

Wyjechali┬Âmy punkt 8.30, a byli┬Âmy w Planetarium przed 10.00. Byli┬Âmy na seansie „Ziemia, ksi├¬┬┐yc i s┬│o├▒ce”, który trwa┬│ jedn┬▒ godzin├¬. Przyjechali┬Âmy za wcze┬Ânie, wi├¬c musieli┬Âmy poczeka├Ž. Dostali┬Âmy bilety z numerami miejsc, a potem pan poprowadzi┬│ nas do ┬Ârodka. Nie wolno by┬│o nam je┬Â├Ž, pi├Ž i u┬┐ywa├Ž telefonów komórkowych. Gdy byli┬Âmy w ┬Ârodku zrobi┬│o si├¬ ciemno i nad nami pokaza┬│ si├¬ ekran na którym pisa┬│o: „Niebo Kopernika”. Pan, który opowiada┬│ w czasie seansu mówi┬│ o: gwiazdozbiorach, gwiazdach, planetach, ksi├¬┬┐ycu, s┬│o├▒cu i galaktykach. By┬│o bardzo ciekawie! Podczas filmu (który by┬│ w 3D) kojot opowiada┬│ swoj┬▒ histori├¬. Pokazywa┬│ nam galaktyki, i by┬│o bardzo ┬Âmiesznie. Kiedy wyszli┬Âmy, pojechali┬Âmy na Stare Miasto ogl┬▒da├Ž kilkumetrow┬▒ choink├¬, przy której ka┬┐dy robi┬│ sobie zdj├¬cia. Potem poszli┬Âmy na 30 minutowy spacer i widzieli┬Âmy Pa┬│ac Prezydencki, przy którym stali ┬┐o┬│nierze. Na koniec poszli┬Âmy do autokaru i pojechali┬Âmy do McDonalda. Wrócili┬Âmy oko┬│o 17.00. By┬│o fajnie!

Doda³y: Oliwia G³a¿ewska, Jolanta £aciñska, Amelia Jêdrzejewska, kl. IV, 10.12.2012 r.