Informatyka
Na zaj├¬ciach komputerowych w klasach I - III, na lekcjach informatyki w klasach IV - VII i na Kó┬│ku informatycznym uczniowie wykonuj┬▒ ró┬┐ne prace. Zarówno same prace, jak i uczniów podczas zaj├¬├Ž mo┬┐na b├¬dzie obejrze├Ž w galerii w kategorii: "Informatyka". Zapraszamy do ogl┬▒dania albumów poszczególnych uczniów.